IІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір

12-13 травня 2022


Видано збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір"

Опубліковані тези доповідей розкривають специфіку й інноваційний досвід розв’язання актуальних проблем освітніх і культурно-мистецьких практик у глобальному громадянському суспільстві з урахуванням наукових досліджень і практичної діяльності у галузях початкової освіти, корекційної педагогіки, спеціальної психології, фізичної терапії, ерготерапії, соціальної роботи та соціальної педагогіки, сучасних тенденцій розвитку мистецтва, дизайну, соціально-гуманітарних наук, менеджменту та туризму.

Збірник адресовано науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам і широкому колу фахівців суспільно-гуманітарного профілю.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 травня 2022 року

10.00 – 12.00

Урочисте відкриття конференції (онлайн-режим)

Пленарне засідання (онлайн-режим)

13.00 – 15.00

Робота тематичних напрямів конференції (онлайн-режим)


Регламент виступів

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.

Обговорення доповіді – до 5 хв.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, МОЛОДІ ВЧЕНІ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР"

12-13 травня 2022 року, м. Запоріжжя

Планується робота за наступними напрямами

1. Спеціальна освіта: проблеми, перспективи, інновації.

2. Сучасна психологія: практика інноваційного пошуку.

3. Актуальні проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку.

4. Шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи.

5. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи.

6. Вітчизняні і зарубіжні тенденції розвитку мистецтва та дизайну.

7. Теоретико-прикладні аспекти досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук.

8. Проблеми та актуальні завдання розвитку менеджменту та туризму в сучасних умовах.


Форма участі у конференції

дистанційнаРобочі мови конференції

українська, англійська, польська, державні мови університетів-партнерів


Інформаційний лист

Дедлайн подачі заявок

30 квітня 2022 року