ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

Welcome to Chonkanyanukoon School

โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่อง ๓ ครั้งในรอบ ๑๐ ปี

(ปีการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๕๒, และ ๒๕๕๖)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายสำเริง   หมอนวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
นายสำเริง หมอนวันผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล

ห้องเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง

ห้องข่าวกิจกรรมชาวชลกันยา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนชลกันยานุกูล

เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 0-3827-8581 แฟกซ์ : 0-3827-7122

Website: www.chonkanya.ac.th

E-mail : cn@chonkanya.ac.th