ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
Welcome to Chonkanyanukoon School

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่อง ๓ ครั้งในรอบ ๑๐ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๕๒, และ ๒๕๕๖)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายวิทยา อรุณแสงฉานผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
Knowledge Management

งานโสตชลกันยา

(คลังรูปภาพ)

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง

การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย (06.09.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล การคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (01.07.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (24.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (22.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (12.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 3 (Topstar และ EP )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (14.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 2 (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (14.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 2 (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (14.06.64)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล ปีการศึกษา 2564 (04.06.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (31.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (31.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนย้าย-โอน ปีการศึกษา 2564(27.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564 (25.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (25.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564 (24.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (24.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (24.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 2 (Topstar และ EP )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2564 (19.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 1 (Topstar และ EP )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (17.05.64)

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับรายงานตัว ตามลำดับตัวสำรอง ครั้งที่ 1 (Topstar และ EP )ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17.05.64)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนชลกันยานุกูล
เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3827-8581 แฟกซ์ : 0-3827-7122

Website: www.chonkanya.ac.th
E-mail : cn@chonkanya.ac.th