Exposicions

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS DE LA FLORESTA

Casino de la Floresta el dia 30 de març a les 12h

Exposició gràfica sobre la vida social i artística del barri

lloc: Casino de la Floresta

Exposició de fotografies d'interiors de les cases de la Floresta

Fotògrafa: Vanessa Miralles

lloc: Casino de la Floresta

Projecció d'entrevistes a veïnes i veïns del la Floresta

lloc: Casino de la Floresta

Exposició sobre el ferrocarril

lloc: Estació de la Floresta

Exposició gràfica sobre el desevolupament del barri des del seus inicis

lloc: Centre Social i Sanitari

Exposició gràfica sobre l'esport i el lleure a la Floresta

Inauguració 20 de juliol

lloc: Pistes de Can Llobet

Exposició gràfica sobre la història de l'Associació de Propietaris i Veïns

lloc: Associació de Propietaris i Veïns