Parlementair werk

Actuele vraag over het voorkomen van een tweede coronagolf na de vakantie van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (2 juli 2020)
Vraag om uitleg over symptomen van depressie en meer eenzaamheid bij lgbti+-personen van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke2745 (2019-2020)
Voorstel van resolutie over de discriminatie van volle en halve wezen door de invoering van het groeipakketvan Ann De Martelaer, Celia Groothedde en Johan Danen198 (2019-2020) nr. 1
Actualiteitsdebat coronavirus crisis, interventie Celia Groothedde, 1-4-2020
Structurele maatregelen coronavirus crisis, Celia Groothedde, 1-4-2020
Schriftelijke vraag Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) - Voorbereiding nieuw actieplan van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 355 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de overconsumptie en onderbenutting van perinatale zorgvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke 1468 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de procedures voor de handhaving van kinderdagverblijven van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke 1246 (2019-2020)
Actuele vraag over kindermishandeling en de documentairereeks 'Als je eens wist' van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke 359 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Kind en Gezin - Extra plaatsen kinderopvangvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 179 (2019-2020)
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024van Ann De Martelaer en Celia Groothedde120 (2019-2020) nr. 2
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Wonen 2019-2024van Maxim Veys, An Moerenhout, Kurt De Loor, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde138 (2019-2020) nr. 2
Vraag om uitleg over het recht op borstvoedingvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke527 (2019-2020)
Vraag om uitleg over werkbaar werk in de zorgsectorvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke534 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Kinderopvang - Toegankelijkheid en kwaliteitvan Celia Groothedde aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)nr 22 (2019)

Wachtlijsten in de jeugdzorg

Strijd tegen vaccinatietwijfel

Kinderopvang

Integrale Jeugdhulp

Actuele vraag over kindermishandeling documentairereeks 'Als je eens wist'

Perinatale zorg

Kinderdagverblijven

Kenniscentrum pesten

1ste tussenkomst Coronacommissie, hoorzitting met minister

20 juli 2020

2de tussenkomst Coronacommissie, hoorzitting met minister

20 juli 2020

Villa Politica

9 juli 2020

preventie Covid19 en buitenlandse toeristen

9 juli 2020