parlementair werk

Vraag om uitleg over de kinderopvang tussen 1 juli en 31 augustus 2020van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke2890 (2019-2020)
Voorstel van resolutie over de discriminatie van volle en halve wezen door de invoering van het groeipakketvan Ann De Martelaer, Celia Groothedde en Johan Danen198 (2019-2020) nr. 1
Vraag om uitleg over de compensatieregeling voor aangesloten onthaalouders voor kinderopvangvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke 2891 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Coronacrisis - Besmettingen bij het personeel in de sector jeugdhulpvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (nr 445 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Groepsopvang baby's en kleuters - Tewerkstellingvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 362 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Kinderopvang - Uitbreiding trap 2A en trap 2Bvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 180 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Huizen van het Kind - Dekking en subsidiëringvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 353 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Kinderopvang - Toekenning individueel verminderd tariefvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 351 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de hervormingen en besparingen in de kinderopvangsectorvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke1753 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Extra middelen kinderopvang - Aanwendingvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 240 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de overconsumptie en onderbenutting van perinatale zorgvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke1468 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de procedures voor de handhaving van kinderdagverblijven van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke1246 (2019-2020)
Actuele vraag over kindermishandeling en de documentairereeks 'Als je eens wist' van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke359 (2019-2020)
Schriftelijke vraag Kind en Gezin - Extra plaatsen kinderopvangvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)nr 179 (2019-2020)
Vraag om uitleg over het recht op borstvoedingvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke527 (2019-2020)
Vraag om uitleg over de toegang tot kinderopvang en de sociale en pedagogische functie ervanvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke60 (2019-2020)
Vraag om uitleg over zwerfjongeren en sofaslapersvan Celia Groothedde aan minister Wouter Beke59 (2019-2020)
Vraag om uitleg over recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof rond de ongrondwettelijkheid van het decreet Integrale Jeugdhulpvan Celia Groothedde aan minister Jo Vandeurzen39 (2019)
Ongrondwettelijkheid decreet Integrale Jeugdhulp
Vraag aan minister Vandeurzen
(september 2019)

Kinderopvang

Zwerfjongeren

Wachtlijsten in de jeugdzorg

Stijging aantal dossiers jeugdparketten

Actuele vraag over kindermishandeling documentairereeks 'Als je eens wist'

Perinatale zorg

Kinderdagverblijven