พิธีส่งเคราะห์-สืบชะตา

พิธีส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์

ชุมชนศรีเกิดเป็นชุมชนเก่าแก่ ได้มีการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มาแล้วสืบต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็ยังมีประเพณีนี้อยู่ ตามความเชื่อของของคนโบราณว่าถ้าได้ทำแล้วจะทำไห้อยู่ดีมีความสุขมีกำลังใจกำลังกาย พ้นเคราะห์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพ้นภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งประเพณีใหญ่ที่สำคัญทำประจำทุกปี (จะทำ3พิธี) ในวันเดียวกันคือ“วันปากปี๋”(ตรงกับวันที่ 16 เมษายน) ปี๋ใหม่เมืองมีดังนี้

สะตวงเครื่องทำพิธี

ทำพิธีส่งเคราะห์โดยคณะสงฆ์วัดศรีเกิด

พิธีส่งเคราะห์ ที่วัดศรีเกิดจะทำทุกปี จะเริ่มทำพิธีตอนเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. โดยท่านพระครูวรเวชอินทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเกิดและพระ,เณรทุกรูป ทำพิธีในวันที่ 16 เมษายน (วันปากปี๋) ของปี๋ใหม่เมืองเป็นพิธีกรรมส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ เริ่มทำพิธีให้นั่งหันหน้าไปทางประตูเข้าวัดเชื่อว่าจะได้ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากตัวคนที่เข้าร่วมพิธี หรือผู้ที่ไม่ได้มาร่วมพิธีก็จะนำเสื้อผ้ามาเข้าร่วมพิธีด้วยก็ได้ โดยการเอาน้ำขมิ้นส้มป่อยประพรมที่ตัวเราและเสื้อผ้าที่นำมาเข้าร่วมพิธี แล้วสลัดลงในสะตวงใหญ่ที่เตรียมไว้ (สะตวง มีความหมายคล้ายกระทง ทำจากกาบต้นกล้วย)

พิธีส่งเคราะห์

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

พระสงฆ์ประพรมนัำพระพุทธมนต์

นำสะตวงไปลอยแม่น้ำวัง

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นศิริมงคล พอเสร็จพิธีแล้วก็นำสะตวงไปลอยในแม่น้ำวัง โดยเชื่อกันว่าเอาเคราะห์ไปลอยน้ำให้มันไหลไปตามน้ำ

พิธีสืบชะตาหลวง

พิธีทำบุญสืบชะตาหลวง หลังจากทำพิธีส่งเคราะห์แล้วก็ทำพิธีสืบชะตาหลวงต่อในวันเดียวกันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นพิธีที่สืบทอดกันมานานแล้ว

พระสงฆ์ทำพิธีสืบชะตา

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

คณะศรัทธาเข้าร่วมพิธี

คณะศรัทธาเข้าร่วมพิธี

โดยเชื่อกันว่าหากได้ทำพิธีสืบชะตาแล้วชีวิตจะเป็นมงคล ผู้สืบชะตาจะมีความสุขสบายใจ มีกำลังใจ กำลังกายที่ดี หายเจ็บป่วย ก่อนเสร็จพิธีรับพรจากพระสงฆ์รับน้ำพระพุทธมนต์ประพรมจากพระสงฆ์ เสร็จพิธีแล้วบางคนก็จะเอาน้ำมนต์ ด้ายสายสิญจน์ที่ทำพิธีสืบชะตาแล้วกลับบ้าน เก็บไว้เพื่อเป็นศิริมงคลหรือเอาผูกข้อมือให้ลูกหลานแล้วอวยพรให้อยู่ดีมีความสุขทุกคน