Els espais

Exteriors

Exteriors.pptx

Dormitoris

dormitoris.pptx

Les sales

les sales.pptx

Aquaris

aquaris.pptx


www.canbrugarola.cat / 640 622 645 / canbrugarola@gmail.com

Av. Llimoners, 14 Barcelona - Canet de Mar