Llops de mar

Convertiu-vos en autèntics grumets i guanyeu-vos el títol de llops de mar, a través de diferents activitats aprendrem a ser uns bons mariners, com es la vida al mar i tots els secrets dels ecosistemes marins.


www.canbrugarola.cat / 640 622 645 / canbrugarola@gmail.com

Av. Llimoners, 14 Canet de Mar - Barcelona