Crèdit de síntesi

El crèdit de síntesi, "La pesca i el mar, Equilibri d'un ecosistema" està format per un conjunt d’activitats a realitzar tant individualment com en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si l’alumnat ha adquirit, i fins a quin punt, la capacitat de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Les activitats que es realitzaran son:

  • Morfologia externa.
  • Aquaris
  • Boating knots.
  • Visita al port d'arenys
  • Recollida de plancton i observació.
  • El modernisme a canet.
  • i moltes mes....


www.canbrugarola.cat / 640 622 645 / canbrugarola@gmail.com

Av. Llimoners, 14 Canet de Mar - Barcelona