Eiendomsskatt

Registrer gruppesøksmål (person) hos Oslo Tingrett:

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/Pameldinger/registrering-gruppesoksmal-eiendomsskatt/

Frist satt til 20. april 2017 !

Om ikke boligene våre er beskattet nok allerede (moms på hele byggeprosessen, avgifter på strøm og vann, avfall, feier mm) formueskatt på å eie, etc vil byrådet i tillegg ha eiendomsskatt for fordelen av å eie egen bolig. Denne har et fradrag på fire millioner, noe som betyr at mange boliger i Oslo slipper dette . Dagens byrådpolitikk presser imidlertid prisene i været med sin politikk. Dagens Byråd mener det ikke er en rett å bo i egen bolig. Dette er et tydelig misunnelsesutsagn og noe en kunne forvente å høre i gamle Øst Blokk land og Nord Korea. Enkelte har spinket og spart i alle år nettopp for å beholde sin bolig som er den plassen de bruker sine beskattede penger på. De sparer heller på restaurantbesøkene og bruker heller de pengene på sitt eget hjem. Mange har også et hjem som har gått i generasjoner som kanskje oldeforeldre bygget. Med for mye avgifter er det da ikke umulig å beholde sitt hjem slik at de må selge for å klare seg. Det finnes faktisk minstepensjonister som har gamle store hus. Disse trenger også vedlikehold og det har også blitt kostbart i den senere tid.

En annen ting er eiendomsskatt på næringsbygg. Dette gjør varer og tjenester dyrere samtidig med at firmaer velger å etablere seg utenfor byen noe som gjør at arbeidsplasser og dermed skatteinntekter forsvinner ut av byen.