Befolknings-statistikk/SSB

Befolkningsframskrivning:

Hvem vil vi skal være Oslo´s innbyggere i fremtiden ?

Er dagens innvandringspolitikk med klare tendenser til ikke integrerte parallelle samfunn ønskelig i Oslo? Danner masseinnvandring grunnlag for en fornuftig og bærekraftig integrering, spesielt når arbeidsmarkedet er svært anstrengt i årene fremover?

Her en SSB-sammenlikning fra 2000 til 2015 ( I de blå rutene er innvandringsprosenten over 50%)

Se også “Etnisk norske flytter ut av hovedstaden” : http://e24.no/makro-og-politikk/etnisk-norske-flytter-ut-av-oslo/20232816

Oslo sin befolkning øker nemlig bare på grunn av innvandring:

6 grunnleggende styringspolitiske spørsmål:

  1. Skal Oslo bygges i stykker gjennom en planlagt befolkningsvekst med utgangspunkt i en befolkningsframskrivning basert på de siste 5 års innvandring uten å vurdere konsekvenser på metningsgrad og ledig arealer?
  2. Skal Oslo forvandles til en betong- og asfaltby med stadig fortetning og infrastrukturproblemer sammen med ødeleggelse av byens særpregede å fine småhusbegyggelse som i dag er regulert gjennom småhusplanen?
  3. Seiler våre såkalte miljøbeviste rødgrønne sosialister og høyresidens metropolentusiaster under falskt flagg i ledetog med boligspekulatene?
  4. Hva slags strutsepolitikk utøver våre politikere i et land med så mye skog og steingrunn og mulige nye infrastrukturforlengelser med nye knutepunktalternativer i omkringliggende kommuner?
  5. Hva kan vi tilby av arbeid til våre nye innvandrere når vi får et stadig mer anstrengt arbeidsmarked?
  6. Bør vi ikke heller prøve å integrere allerede bosatte innvandrere på en god måte før vi åpner for flere?

FrP-politikere har lenge prøvd å si fra, men bare blitt møtt med et urettmessig rassist-stempel og avledende følelsesdiskusjon uten realisme når FrP prøver å legge opp til en bærekraftig innvandringspolitikk.

Se “I disse tre bydelene i Oslo er innvandrere nå i flertall http://www.dagbladet.no/2016/04/02/nyheter/innenriks/politikk/innvandring/43724653/ )

Integrering er ikke bare å ville invitere innvandrere hjem til en prat slik journalister ofte prøver å innbille oss. Integrering er langsiktig planlegging som å tilby jobb, skole, barnehage og tilpasning til vårt demokratiske levesett samt tilby dem et anstendig sted å bo!

Når våre politikere heller ønsker å diskutere følelsespolitikk fremfor realpolitikk er vi på ville veier. Nordmenns høye investeringer i sine egne hjem i et ustabilt og kaldt klima er jo ingen nyhet eller overraskelse, men når politisk fortetningspolitikk planlegges i etablerte gode bomiljøer i Oslo og spesielt der hvor vi har regulert områder etter småhusplanen blir det folkelig bråk. Dagens boligbygging på boligspekulantenes premisser samt naive politikeres fremskriving av en ikke bærekraftig befolkningsvekst i Oslo sammen med den naive drømmen om Oslo som en internasjonal metropol driver nå etnisk norske barnefamilier ut av byen. De såkalte “Miljøpartiene” seiler under falskt flagg og vil omgjøre Oslo om til asfalt og betongby ved å bygge Oslo i stykker.

Her er landsoversikten " Befolkning totalt" fra SSB: https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/befolkning

Her er landsoversikten "Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre" fra SSB : https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2017-03-02#content

Landsoversikt Befolkningsendringer: