Stopp raseringen av Oslo !

Aksjonsgruppe

Blir din bolig med i fortettingsplanen?

Rammes din bolig av den urimlige dobbeltbeskattede Eiendomsskatten for å dekke kostnadene til økt Byråkrati?

Det røde Byrådet durer i vei på egenhånd uten å si noe om omfanget av dette til byens befolkning .

Eiendomsskatten rammer stadig flere og 124 T-bane-, tog- og trikkestopp i Oslo utredes til fortetting!


Her er aksjonsgruppens underskriftkampanje 2017:

"BEVAR OSLO SIN «SJEL» OG VELFUNGERENDE BYSTRUKTUR - STOPP DAGENS PLANLAGTE RASERING AV OSLO"

Aksjonen ble BYSTYRESAK 325/17 og manipulert inn i det evige arkiv!

Her er link til video av saksbehandlingen samt saksdokumentene til Bystyrets behandling av aksjonen vår. Sak 325/17 med Hanna E. Marcussen sitt notat nr: 190/2017

Utgangspunktet til aksjonsgruppen er at Byutviklingsbyråden i Oslo, Hanna Marcussen (MDG) åpner for å ta boligområder ut av Småhusplanen. Dette ved å fortette allerede ferdigutviklede og velfungerende boligområder i Oslo. Vårt demokrati er i fare når småpartier nå overstyrer fremtiden til våre private hjem for FOLK FLEST!

I et brev til Camilla Wilhelmsen (FrP) skriver Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune:

Det fremgår av Planstrategi 2016-2019, vedtatt av bystyret i desember 2016, at alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås med sikte på å identifisere fortettingspotensial. I utgangspunktet er det lagt til grunn en radius på cirka 500 meter rundt stasjonene hvor arealpotensialet vurderes. For kollektivknutepunkter er radiusen utvidet til inntil cirka 700 meter. Det dreier seg om 124 stasjoner.

For å illustrere mulige konsekvenser av dette arbeidet har Byplankontoret utarbeidet et interaktivt kart med ringer som indikerer hvilke områder som omfattes av 500/700-metersgrensen. Røde ringer indikerer 500-metersgrensen, og det blå feltet utenfor indikerer 700-metersgrensen. Kanskje du bor i et farget område?

Arbeidet frontes av byutviklingsbyråden fra MDG. Partiet mener det er miljøvennlig å sanere velfungerende boligområder for å gi plass til blokker som skal huse forventet innflytting til Oslo. Ikke alle er enige at dette er god miljøpolitikk. Her er reaksjoner fra beboere på Grefsen som plutselig oppdaget at hjemområdet deres skulle fortettes:

Dersom områder skal fortettes bør utformingen skje i samråd med lokale beboere gjennom prosesser som sikrer reell medvirkning. Plansmier er et egnet verktøy, langt bedre enn å prøve å skjule vedtak. Dersom du vil engasjere deg anbefaler vi medlemskap i din lokale velforening og i Fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen har vært med på å utvikle dette kartet.

Byplankontoret er ikke et offentlig kontor, men en gruppe mennesker som tror at byutvikling kan og bør skje på human måte.

kontakt

SMÅHUSPLANEN I OSLO MÅ STYRKES IKKE RASERES:

På tide å stoppe det røde Byrådet som planlegger å bygge Oslo i stykker!