Tänk på att

För att underlätta vistelsen och umgänget mellan skoteråkare, andra människor och djur finns ett antal enkla saker att tänka på tex:

Terrängkörning med motordrivet fordon är förbjuden:

Skoter får inte framföras:

Stör inte renarna

Det är lätt att skingra en renhjord, men det är ett hårt och tidskrävande arbete att samla hjorden igen.

Respektera samernas arbete och ta om möjligt en stor omväg runt renhjordar – särskilt i kalvningstider.

Om det är renar på eller intill leden rekommenderas att man stannar, slår av motorn och låter renarna "gå av" spåret/leden.

Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter leden/spåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra försiktigt.

Snöskoter på is

Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Ruskade

leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen

garanti för att den håller.

 Snöskotern kräver tjockare is än vad som behövs för

en skidåkare. Motorljud och vibrationer gör dessutom att

föraren inte hör isens varningssignaler. Man kan därför

komma långt ut på svag is innan den brister.

Glöm inte isdubbarna!