Ändamål

Bsa ska verka för:

Att skapa en öppen och trevlig atmosfär för bra och gränsöverskridande samverkan mellan medlemsföreningarna/klubbarna.

Att handhava och främja angelägenheter och verksamheter av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.

Att företräda medlemsföreningarna vid samordnade uppvaktningar och förhandlingar med kommunala och statliga organ.