Hem

Bergs skoterallians

Bergs skoterallians (Bsa) är en sammanslutning av skoterklubbarna i Bergs kommun.

Det finns över hundra mil skoterleder inom Bergs kommun och det är skoterklubbarna i Bergs skoterallians som sköter och underhåller samtliga leder nedanför fjällområdena. Lederna i fjällen inom statens mark underhåller och sköter Länsstyrelsen.

Snöskoterklubbarnas storlek varierar och deras verksamhet består i allt från utbildning i körteknik och förarbevis, social verksamhet såsom utflykter och klubbstugor, olika slags informationsspridning och ”fostrande” av nya förare, till att anlägga och sköta leder och samråda med myndigheter.