Välkommen till Paul Belfrages kurssidor - Pauliskolan i Malmö

Legitimerad gymnasielärare i webbutveckling, programmering, datorvetenskap och fysik

Legitimerad grundskollärare i matematik, fysik, kemi, biologi

Sista inlämningsdag är viktigt att följa. En del av betyget är hur väl man planerar.

Vill du sprida ditt spel?

Lägg upp ditt spel på Pauliskolans itch. Kommer användas på gymnasiemässan och i annan marknadsföring. Självklart får du ha med ditt namn.

Viktigt om betyg

För betygen A och C krävs att man lämnar in i tid. Det betyder att ALLA deadlines för uppgifter ska uppfyllas. Inga undantag. För betyget E beaktas sent inlämnade arbeten

Inför 2020-2021


  • Webb: Visa filmerna direkt från början i ordning under Codecadamy och framåt
  • Dat: visa filmer direkt
  • Lägg in i Classroom. vilken fredag en uppgift ska vara klar
  • Boka in prov

Viktig information till mina elever i alla kurser

Om jag inte meddelat att jag mottagit en fil se till att fråga om jag fått den. Jag kan inte betygssätta saker jag inte fått.

Behåll ALLT ni gör under en kurs tills ni får reda på betyget i Dexter.

Behåll all mailkorrespondens tills ni får reda påbetyget i Dexter.

Förutsättning för godkänt: Läs er epost minst en gång om dagen på skoldagar

Det är DITT (elevens) ansvar att se till att alla filer sparas

Spara alla filer BÅDE på USB och onlinetjänst tex Google Drive eller DROPBOX.