Välkommen till Paul Belfrages kurssidor - Pauliskolan i Malmö

Legitimerad gymnasielärare i webbutveckling, programmering, datorvetenskap och fysik

Legitimerad grundskollärare i matematik, fysik, kemi, biologi

Sista inlämningsdag är viktigt att följa. En del av betyget är hur väl man planerar.

Vill du sprida ditt spel?

Lägg upp ditt spel på Pauliskolans itch. Kommer användas på gymnasiemässan och i annan marknadsföring. Självklart får du ha med ditt namn.

ledighetsansökan


"These Mistakes Almost Stopped Me From Learning To Code"
00:00 - Introduction

00:39 - Not having a clear goal or path

01:51 - Starting something new once it gets hard

02:51 - Not having a structured curriculum

03:55 - Spending too much time refactoring code

05:40 - Watching too many or not enough tutorials

08:24 - Never finishing any projects

09:47 - Not learning hard things


  • OBS kontrollera vem som är närvarande på provet innan det startar

Ambition: framåtanda, målmedvetenhet, flit, nit, driftighet, företagsamhet, vilja, energi, motivation, ärelystnad, pliktkänsla; strävan, mål, inriktning, föresats, anspråk

Viktigt om betyg

För betygen A och C krävs att man lämnar in i tid. Det betyder att ALLA deadlines för uppgifter ska uppfyllas. Inga undantag. För betyget E beaktas sent inlämnade arbeten

Inför 2022-2023

  • ändra webb 1: lägg in FCC i planeringen

Viktig information till mina elever i alla kurser

Om jag inte meddelat att jag mottagit en fil se till att fråga om jag fått den. Jag kan inte betygssätta saker jag inte fått.

Behåll ALLT ni gör under en kurs tills ni får reda på betyget i Dexter.

Behåll all mailkorrespondens tills ni får reda påbetyget i Dexter.

Förutsättning för godkänt: Läs er epost minst en gång om dagen på skoldagar

Det är DITT (elevens) ansvar att se till att alla filer sparas

Spara alla filer BÅDE på USB och onlinetjänst tex Google Drive