Het Kwartet

Een vijftal jaar geleden besloten vier rabiate saxofonista's uit West-Vlaamse harmonieorkest-middens in kwartetbezetting een eigen ensemble op te richten. Onder de groepsnaam 'Four for Music' verwierf het kwartet zijn coherente en krachtige sonoriteit, met een opmerkelijk repertoire van uiteenlopende stijlperiodes, vormen en genres. Ingetogen serene barokfuga's en vrolijke ragtime fratsen werden zorgvuldig in evenwicht gehouden door de toewijding van het vierschap, dat bovendien niet zelden instond voor eigen bewerkingen van mijlpalen uit ruim 300 jaar westerse muziekgeschiedenis.

Enkele recente bezettingswijzigingen, een resolute keuze voor afgebakende projecten en het vooruitzicht op een paar bijzonder interessante co-producties bezorgden het kwartet een nieuw elan. Onder de nieuwe naam 'Beaufour' zet het hernieuwde kwartet in op windkracht 4.