DIAGNOSTICAM l'IES sa BLANCA DONA EN BUSCA de SALUT!

# Per què un projecte de SALUT?

Espanya és un dels primers països del món en major índex d’obesitat infantil un fet alarmant fruit, segons els experts, de la manca d’informació, conscienciació i manca de mesures més contundents per part de les administracions públiques.

A través d’hàbits saludables i valors lligats a la pràctica d’esport iniciats des de la infantesa i adolescència es poden prevenir moltes malalties futures i promoure una salut adient per a un correcte desenvolupament físic, mental i social.

#Quins són els OBJECTIUS d'aquest projecte?

El projecte està pensat per a executar-se al llarg de tot el curs. Així, a cada trimestre els objectius a aconseguir són diferents:

-Investigar quins són els hàbits saludables recomanats per a mantenir un correcte nivell de salut i prevenir les malalties de risc (càncer, malalties cardiovasculars, …). (1r trimestre).

-Elaborar una enquesta per a saber el nivell de "salut" de l'IES sa Blanca Dona. (1r trimestre).

-Analitzar les dades obtingudes per detectar els punts “febles” o hàbits que es podrien millorar. (1r i 2n trimestre).

-Realitzar un llistat de propostes de millora. (2n i 3r trimestre).

-Posar en marxa alguna de les propostes de millora redactades. (2n i 3r trimestre).

#Abans de res... ENS CONEIXEM!!

Un projecte ha de començar sempre per una fase de coneixement entre companys i companyes, de cohesió, ... així com interioritzar que el treball en equip és la clau per arribar a un mateix objectiu de manera col·laborativa.

Doncs com que diuen que una imatge val més que mil paraules ... aquí teniu imatges de treball en equip per aconseguir un mateix repte: aconseguir dissenyar la torre més alta fent ús només d'espaguetis i esparadrap!!?

# Què és per a VOSALTRES treballar per projectes?

Ens començam a conèixer però ... què significa per a l'alumnat el treball per projectes. Seguiren la metodologia 1-2-4 i els resultats van ser .... MERAVELLOSOS, EXCEL·LENTS, GENIALS!!!

Moment en què es van penjant a la pissarra les paraules escollides per als diferents grups per a definir treball per projectes.

Paraules com motivació, investigació, col·laboració, companyerisme, es repetiren en els diferents grups.

Aquests són les paraules escollides per a tots els grups per a definir el TREBALL PER PROJECTES!

# Recordam l'OBJECTIU general del PROJECTE a la vegada que INFORMAM a dos nous alumnes que s'incorporen al projecte...

Cada grup va elaborar una frase que expliqués la finalitat del projecte fent ús del major nombre de paraules escrites a la pissarra.

"Nosaltres, alumnes de l'IES sa Blanca Dona tenim com a objectiu fer una recerca sobre els hàbits saludables amb l'ajuda dels coneixements d'una metgessa i metge i amb l'ajuda de l'alumnat de 4rt d'ESO i fer una enquesta".

# FASE D'INVESTIGACIÓ.

Començam a assolir petits reptes per aconseguir l'objectiu final!!

# Repte 1.

Quines pensau que són les PRINCIPALS CAUSES de MORT a ESPANYA? I al MÓN ? I a EIVISSA?

Càncer, èbola, drogues i desnutrició les principals causes de mort al Món?

Càncer, SIDA, infarts de cor principals causes de mort a Espanya?

Accidents trànsit i mort natural, principals causes de mort a Eivissa?

# Repte 2.

Investigam i contrastam les nostres hipòtesis sobre les principals causes de mort al món i Espanya!

Després de la recerca en fonts oficials (OMS) les dues principals causes de mort a Espanya i al món són... el CÀNCER I les MALALTIES CARDIOVASCULARS!!

A continuació, tres grups inicien una investigació sobre aquestes dues malalties: són infeccioses? Són no infeccioses? A què són degudes? Es poden prevenir? Com? ...

Els millors experts i expertes presenten la informació a la resta de companys i companyes en una interessant ponència...

Grup 1: Experts en càncer.


Grup 2: experts en càncer.

Grup 3: experts en malalties cardiovasculars (cor i vasos sanguinis)

# Repte 3.

Investigam sobre les causes de mort a Eivissa.

El 4rt grup s'encarrega de la preparació de la visita de dos metges de Família (Dra. Pasamón i Dr. Angelini) del Centre de Salut de Vila per a investigar sobre les malalties més freqüents dels seus pacients , escoltar i prendre nota de quines recomanacions ens donen per a prevenir futures malalties i tenir bona salut així com aprendre aspectes relacionats amb la seva professió.

En primer lloc, han realitzat el buidatge de les preguntes aportades pels diferents grups i en segon lloc, han redactat un mail per a sol·licitar la col·laboració dels dos facultatius.

La segona tasca ha estat redactat un mail a la Dra. Pasamón per a sol·licitar la seva col·laboració en la investigació que estan fent.

A les poques hores de l'enviament .... ja teníem resposta de la Dra. al mail enviat!!!

I ... de seguida que el grup pogué, envià un mail d'agraïment i aclariment de com la Dra. Pasamón col·laborar amb l'alumnat!

Preparatius previs a la visita dels convidats ...

I ... per fi l'esperada visita per aprendre aspectes de la professió de metge/ssa, quines són les malalties més freqüents entre els seus pacients, recomanacions i hàbits saludables per a que els joves gaudeixin d'una correcta salut i prevenir malalties futures....

# Repte 4.

Cercam una segona font d'informació sobre HÀBITS SALUDABLES per posteriorment elaborar l'enquesta.

Aprofitant que na Leyre López de Silanes Torres, exalumna del nostre centre, està cursant a la Universitat de Burgos el grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments l'alumnat va contactar amb ella per demanar-li si podria col·laborar amb el nostre projecte.

Fragment del mail de Leyre amb les respostes a les qüestions formulades per part de l'alumnat.

A part del mail d'agraïment a Leyre, l'alumnat va voler fer un petit reconeixement grupal ...

# Que no s'oblidi mai LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP!!

En el dia a dia, en el treball per projectes sempre hi pot haver temps per una activitat "Bon dia!", activitats per a reforçar valors, emocions positives , .... Doncs avui tocava començar el dia recordant la importància de treballar coordinats, cooperar, aportar idees per sumar ...

En aquest cas, es va fer una versió cooperativa (no competitiva) del clàssic joc de les cadires. El repte és que quan s'atura la música, cap jugador/a pot quedar a terra.

Al principi, hi ha espai per a tothom però .... a poc a poc les coses es van complicant i cal organitzar-se, aportar idees, provar, equivocar-se, rectificar, ....

I, sobretot, ser perseverant i lluitar fins aconseguir l'objectiu ... perquè la unió fa la força!!

# Repte 5.

PROCESSAM LA INFORMACIÓ OBTINGUDA SOBRE HÀBITS SALUDABLES (FASE D'INVESTIGACIÓ) PER A INICIAR LA REDACCIÓ DE L'ENQUESTA.

Cada membre del grup base triarà una targeta d'un color diferent (groc, verd, taronja i blau).

A la primera fase, es treballarà per parelles del mateix color obligant a la separació del grup base. L'objectiu és contestar una sèrie de preguntes relacionades amb els hàbits saludables. La informació l'hauran de trobar a partir de la informació donada pels experts (visita Dra. Pasamón i Dr. Angelini, mail informatiu de Leyre López) així com documentació d'organismes oficials penjada al moodle del projecte.

Parelles de taronges.

Parella de color blau.

Parella de verds.

Parella de grocs.

Una altra parella de color verd.

Una altra parella de grocs.

Segona fase: treball en grups de 4 del mateix color per contrastar les respostes, debatre, arribar a consens, corregir-les, ampliar-les, millorar-les, ...

# Repte 6.

Sol·licitam col·laboració a l'alumnat de 4rt ESO B per a la redacció i estudi estadístic dels resultats de l'enquesta.

Aprofitant que al currículum de matemàtiques a 4rt d'ESO hi ha l'estadística ... l'alumnat prepara una petita presentació per a visitar al grup de 4rt B i a la seva professora, Mònica Domínguez, per a demanar si ens poden ajudar en la part de revisió de les preguntes formulades així com en les conclusions i estudi estadístic dels resultats obtinguts una vegada realitzada l'enquesta.

Imatges de la presentació dels alumnes de projecte al grup de 4rt B explicant el seu projecte i demanant- los col·labo-ració.

El grup de 4rt B i la seva professora Mònica, acceptaren amb molta il·lusió i interès, col·laborar amb nosaltres. Abans de marxar, com a mostra de l'acord, ens férem una foto de grup. Moltíssimes gràcies!

# Repte 7.

ELABORACIÓ DE L'ENQUESTA I DIFUSIÓ.

Compartim via drive amb l'alumnat de 4rt ESO B i Mònica Domínguez la nostra proposta d'enquesta així com les diferents webs i documentació d'on s'ha extret la informació.

L'alumnat de 4rt B juntament amb les pautes de la seva professora de Matemàtiques, Mònica Domínguez es posen en marxa:

En primer lloc, cal revisar, ampliar i finalitzar l'enquesta proposada per l'alumnat del projecte de Salut (3r A i ·r B).

En segon lloc, cal una àmplia difusió de la mateixa per aconseguir una mostra representativa i aconseguir unes conclusions vàlides i representatives. Per això, l'alumnat de 4rt penja l'enllaç al Facebook i a la web del centre. Així mateix, s'envia un missatge a tot el professorat per a convidar-lo a participar.

Mentres tant, l'alumnat de 3r, s'organitza durant tres patis per a convidar a l'alumnat de diferents nivells a realitzar l'enquesta des dels ordinadors habilitats a l'aula de 1r ESO A. Tot una mostra de treball cooperatiu i col·laboratiu que sens dubte ha servit per aconseguir una elevada participació. ENHORABONA per la feina realitzada!! I a l'alumnat que participà .... MOLTÍSSIMES GRÀCIES!!

Les dos imatges superiors i les tres inferiors, mostren l'aula de 1r A a l'hora d'un pati, plena d'alumnes realitzant de manera individual l'enquesta. De peu, alumnes de 3r de projecte de SALUT s'encarreguen d'atendre dubtes i/o anar deixant entrant nous alumnes quan queda un ordinador lliure.

FAMÍLIES, ALUMNAT, PROFESSORAT, PERSONAL NO DOCENT, ... col·laboren des del primer moment contestant a les diferents preguntes de l'enquesta relacionades amb els hàbits saludables (alimentació, exercici físic, descans, protecció solar, ...).

MOLTES GRÀCIES DE NOU A TOTHOM QUE HA PARTICIPAT!!

# Repte 8.

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS.

# Repte 9.

CELEBRAM L'EXCEL·LENT FEINA REALITZADA AMB UN ESMORZAR SALUDABLE.

I DESPRÉS d'aconseguir l'energia necessària per a començar el dia ... un petit joc per a recordar els conceptes nous apresos al llarg de tot el trimestre ..19/12/2017. FI DEL PRIMER TRIMESTRE!

CONTINUARÀ ...

# Començam el 2n trimestre ... i un nou grup inicia el projecte. Hi ha res millor que fer un "BINGO" per a interactuar i seguir descobrint aspectes dels companys i companyes!!??

# L'alumnat de 3r d'ESO ja és el tercer curs que treballa per projectes. Sempre m'agrada saber la seva opinió al respecte. Per això feim una dinàmica 1-2-4 per a saber QUÈ ÉS PER A VOSALTRES EL TREBALL PER A PROJECTES?

Sempre hi ha paraules que es repeteixen i d'altres de noves .... Entre totes les paraules escollides, s'elabora un mural que s'adjuntarà al mural realitzat pel grup del primer trimestre...

APRENENTATGE EXTRA, LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ, ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ, ORIGINALITAT, TREBALL EN EQUIP, COMPANYERISME, ENTRETENIMENT, INVESTIGACIÓ, ...

# Finalment, personalitzam una de les eines personals essencial en el treball per projectes: el DIARI PERSONAL D'APRENENTATGE (PORTFOLI).

VISITA DE L'EQUIP SÈNIOR FEMENÍ DEL HC PUIG D'EN VALLS.

Matí inoblidable per a l’alumnat de 3r A i B del projecte de Salut i per les cinc alumnes de 3r d’ESO de l’IES Isidor Macabich. Matí d’orgull, per tenir a prop a esportistes d’un equip femení que està fent història; matí de tenir a pocs metres a persones que són un referent per als nostres alumnes i pels que no són alumnes; matí d’anècdotes, rialles, consells, hàbits saludables, d’esport, constància, treball, ...matí de concentració màxima i no perdre detall a tot el que et conten, ... matí per a somniar desperts i comprovar que amb constància, unió i treball es compleixen els objectius; matí d’agraïments, de diplomes i clauers color verd esperança perquè aquest equip continuï on es mereix: la màxima categoria del handbol Femení.

Matí per a agrair a les jugadores de la Divisió d’Honor Femenina del H.C Puig d’en Valls (Ainhoa, Irene, África, Ana Belén i Cristina) i a Curro, entrenador de categories inferiors del Club i ajudant de Noel a l’equip de la màxima categoria, la seva esperadíssima visita i fer arribar als alumnes valors essencials per al seu present i futur.

Matí per a estar orgullosa dels nostres alumnes que, transformats en professionals del periodisme, i a mode de roda de premsa, han fet un treball previ excepcional perquè aquest matí quedi en el record de tothom sempre.

#Orgull #Puchi #Salut #Inoblidable #Gràcies

COMENÇA EL CONCURS ENDEVINA SALUT!

Avui 23 de març de 2018 Comença el concurs setmanal ENDEVINA SALUT organitzat per l'alumnat de 3r A i B del projecte salut i que té com a objectiu aprendre aspectes relacionats amb els hàbits saludables.

Es vol convidar a tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, personal no docent, ..) a participar-hi. Com? És molt fàcil: cada setmana al rebedor del centre es penjarà la pregunta de la setmana que caldrà resoldre. Per a fer-ho hi ha dues opcions:

Posant a la bústia del rebedor del centre (situada devora cabina ràdio) la solució correctament escrita junt al nom, llinatges, curs (alumnes) i data. O bé, enviant un correu electrònic a l'adreça endevinasalut@iessablancadona.catadjuntant la solució correctament escrita, nom, linatges, curs (alumnat).

Per als participants que més preguntes encertin hi haurà un premi. Per tant, esperam les vostres respostes per guanyar molta salut i qui sap si també el premi!! Ànim que ens diuen que la bústia està plena!!!


LLIURAMENT PREMIS I ENDEVINA SALUT.

El darrer dia de classe de projecte, dia 19 de juny, es va celebrar l'entrega dels premis del I ENDEVINA SALUT, un concurs setmanal creat des del projecte de salut de 3r ESO i que ha tingut l'objectiu de promoure els hàbits saludables d'una manera divertida entre tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, PAS, famílies, ...).

Un concurs que ha estat possible gràcies a la comissió lingüística del centre, qui ens deixà substituir l'endevina existent per aquest relacionat amb SALUT. Un concurs que ha anat a més en participació la qual cosa volem agrair a tothom i, per tant, ens dóna motius per a seguir el curs que ve.

Però una entrega de premis no seria possible sense els PREMIS!! Un premis extraordinaris i molt saludables que han estat possibles gràcies a la col·laboració desinteressada d'una empresa que des de ja fa temps també té la salut i el benestar com a prioritat: el Bfit!! Moltes gràcies una vegada més, i en especial a la directora, Rut Ripoll, amb qui l'alumnat va contactar i va rebre de seguida la màxima col·laboració i recolzament.

SALUT, FORÇA I BON ESTIU PER A TOTHOM!!