Sykettä arviointiin

Monipuolinen arviointi lukiokoulutuksessa

Arviointiin keskittyvä koulutus lukio-opettajille

Vuoden 2019 loppuun saakka tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa arviointikoulutusta lukio-opettajille. Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena, digityöskentelyä ja työn ohessa oppimista hyödyntäen. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Kouluttajina Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas.

Keskeisinä tavoitteina ovat sekä opettajan oman arviointiosaamisen lisääminen että oman lukion arviointikulttuurin työstäminen. Kouluttajien sydäntä lähellä ovat arvioinnin dialogisuus ja vaikutus oppijan etenemiseen. Koulutuksessa yhdistyvät ajantasainen tutkimustieto ja lukio-opettajan työn arki.

Koulutuksen kuusi vaihetta ovat:

  1. Orientaatio ja lähtötilanne
  2. Omat projektit ohjatusti käyntiin
  3. Opettajan arviointiosaaminen: lähtökohtana osaamisen arviointi eri oppiaineissa
  4. Monipuolinen arviointi käytännössä: strukturoituja työmalleja arvioinnin eri vaiheisiin lukiokurssin aikana
  5. Lukion arviointikulttuuri: mistä se koostuu, miten sitä viedään eteenpäin
  6. Sykettä ja edistettä -lopputapahtuma.

Koulutus toteutetaan alueellisina ryhminä ja sovitetaan osallistujien lähtökohtiin sekä tavoitteisiin. Lähikoulutusten ajankohdat ja seutukunnat (vaiheet 3-5):

  • Mikkeli: 23.-24.8. ja 29.11.
  • Keski-Savo: 30.-31.8. ja 22.11.
  • Kaakkois-Suomi 6.9., 11.10. ja 15.11.
  • Espoo-Vantaa-Helsinki 13.-14.9. ja 8.11.

Käytännön järjestelyt ja yhteydenotot: Anne Rongas, 040 5181 229, etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi. Koulutus on osallistujille maksutonta. Matka-, ruokailu- tai sijaiskustannuksia ei voida korvata. Koulutuksen koordinaattorina Otavan Opisto / Suunta-tiimi.