Projektai


Aplinkosaugos srities NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stiprinimas

Projekto tikslas — suvienyti Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų jėgas, ieškant konstruktyvių sprendimų aktualioms aplinkosauginėms problemoms ir stiprinant visuomenės balsą. Projekto metu bus ruošimi ir teikiami pasiūlymai valstybinėms institucijoms dėl sprendimų susijusių su aplinka. Visi pateikti pasiūlymai bus pristatomi visuomenei.

Projekto partneriai: Všį "Baltijos aplinkos forumas", GAA "Baltijos vilkas" ir Lietuvos entomologų draugija.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio Fondo.

Daugiau apie projektą es.investicijos.lt.