Apie mus

Siekiame suvienyti organizacijas, kad kartu atstovautume viešą aplinkosauginį interesą

Tikslai

Koalicija įkurta 2011 m. birželio 15 d.

Tikslas: vienijant Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.

Siekiame kad:

  • oras būtų saugus visoms gyvybės formoms
  • ežeruose, upėse, upeliuose ir tvenkiniuose būtų galima maudytis ar kitaip poilsiauti, juose būtų sąlygos biologinei įvairovei egzistuoti ir vystytis
  • požeminiai vandenys būtų nekenksmingi žmogui, saugūs florai ir faunai, jų būtų pakankamai geriamajam vandeniui išgauti dabar ir ateityje
  • būtų išsaugotos ir atkurtos pelkės kaip svarbios ekosistemos ir kraštovaizdžio komponentai
  • miškas ir miško paklotė būtų saugoma ir tvarkoma kaip biologinės įvairovės buveinė, lygiagrečiai sukuriant sąlygas darniam poilsiui ir miškininkystei
  • būtų išsaugotas ir tvarkomas tradicinis žemės ūkis, tinkamas maisto kultūrų auginimui ir biologinei įvairovei, išsaugant balansą tarp šienaujamų pievų, ganyklų, krūmynų ir dirbamos žemės plotų
  • būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, išsaugotos visos rūšys ir ekosistemos joms egzistuoti, atkurtos sunaikintos buveinės. Rūšims sudarytos sąlygos egzistuoti gyvybingose populiacijose
  • aplinkoje neturėtų likti žmogaus sukurtų cheminių produktų kurie kelią grėsmę žmogaus sveikatai ar biologinei įvairovei
  • natūralioje aplinkoje nebūtų žmogaus sukurtų atliekų
  • mažėtų produktų daromas poveikis aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių suvartojimas


Aplinkosaugos koalicija yra Nacionalinės NVO koalicijos narys.

Koalicijos nariai

Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams. Išsamiau apie priėmimą rasite skyrelyje Narystė.

Įstatai

Aplinkosaugos koalicijos įsatai (PDF, 379 KB)

Koalicijos valdymas

Pirmininkas yra vienasmenis koalicijos valdymo organas, kuris renkamas 2 metams visuotinio narių susirinkimo metu.

Nuo 2017 gruodžio koalicijos pirmininkė yra Lina Paškevičiūtė (el. p. lina.paskeviciute@aplinkosauga.lt )

Veiklos ataskaitos

Kontaktai

Asociacija "Aplinkosaugos koalicija"

Įmonės kodas: 302638894

El. paštas: info@aplinkosauga.lt