Slova a slovíčka

Než se pustíme do této kapitoly, vykonáme posvátný obřad. Přivoláme si bohyni slov a přízvuků, která svým příchodem zajistí zdar našemu konání. Všichni si stoupneme, zvedneme ruce k nebi a zvoláme:

Ó, já (ukážeme na sebe, protože my si přejeme Selušin příchod), ó Selůůůša (při vyslovení jména bohyně ukážeme opět oběma rukama k nebi), týýý (ještě více se vytáhneme k nebi, aby nás bylo dobře slyšet) SEM! Ukážeme k podlaze a chvilku se se sepjatýma rukama modlíme za Selušin příchod. Poté modlitbu zopakujeme.

Osvícení se mohou posadit.

Jakmile sedí část třídy, osvítíme i ostatní. Není dobré mít ve třídě víc oslů ušatých, než je nezbytně nutné.

A můžeme vysvětlit, jak fungují metody na odlákání pozornosti, že pokud by učitel mluvil normálně, neprotahoval určité slabiky a nedělal divná gesta, byli by osvícení všichni hned zpočátku. Věta "Ó já osel ušatý jsem!" není úplně nábožensky korektní modlitba, když se vysloví pořádně.

Co nás tedy zajímá u slov? Chtělo by se napsat, že všechno. Intonace, jejich pořadí ve větě, postoj mluvčího to, kam se dívá a jak stojí. Slova tištěná pak mají význam i podle toho, kde a v jakém médiu se objeví. To je ovšem mimo dosah tohoto webu. My se budeme věnovat jen ukázkám cvičení na analýzu a syntézu.

Uvař vejce

Časová náročnost: 5 - 10 minut

Pomůcky: tužka a papír

Dovednosti: vyjadřovací schopnosti, analýza jednoduchých činností, zápis postupu

Určeno pro: pokročilé, raději

Zadání

Napište postup, jak byste vařili vajíčka natvrdo. Vy, ne robot. Popište krok za krokem tak, jak jste zvyklí psát postupy, co nejpodrobněji. Ostatní pak budou hledat chyby ve vašem postupu, dejte si tedy záležet.

Napsané postupy si žáci mezi sebou buď vymění, nebo je čtou a ostatní hledají chyby a nelogičnosti. Pokud třída prošla předchozími úlohami, měly by všechny postupy být v pořádku.

Úskalí

Teď ještě nejsou, jde o rozcvičku a přípravu na další cvičení. Ovšem žáci mají tendenci uvažovat zbytečně složitě a hledat, kde je zkoušíte podrazit. Je proto nutné tuto kontrolu provést. A někteří se rozpomenou, jak za ně vařil jejich majetek a napíší něco jiného, než bylo zadáno.

Hodnocení

Výjimečně můžeme klidně dát i malé motivační jedničky. Všímáme si, jak a kam se žáci posunuli od "Vaření vajec", kdy za ně vařil robot. Vyjadřování by mělo být jednodušší, měly by se objevovat správně použité klasické struktury.

Tepelné zpracování potravin

Časová náročnost: 10 minut

Pomůcky: tužka a papír

Dovednosti: analýza textu, aktivní čtení

Určeno pro: pokročilé,

Zadání

Napište univerzální návod na tepelné zpracování potravin. Nevaříte tedy vejce, ale potravinu atd. Návod končí vytažením potraviny z nádoby.

Návody si poté přečteme. Hledáme nekorektní, tedy konkrétní výrazy - např. hrnec místo nádoba atd.

Obměny

 • návod děláme spolu s žáky a ptáme se: Co vezmeme jako první? Odpověď je "nádobu". Pokud někdo odpoví "pánev", zeptáme se: "Existuje nějaké univerzálnější, obecnější označení pánve? Správná slova píšeme na tabuli.

 • Dáme žákům prázdnou kostru úlohy a oni ji jen doplní. Náš text: na ___________________položíme____________________a do ní dáme_____________. Až je ___________________ horká, vložíme____________________ a počkáme, dokud _____________________. Poté vytáhneme ____________ z ________________ a odložíme ji na talíř. Slova na doplnění: zdroj tepla, nádobu, tekutinu (teplené médium - to už je celkem vysoký level), tekutina, potravinu, není dostatečně zpracovaná, potravinu, nádoby. Samozřejmě do slov můžeme přimíchat některá, která tam nepatří.

 • na tabuli napíšeme přehled slov a pak čteme text. Žáci vybírají z přehledu vhodné termíny.

 • a samozřejmě nemusíme pouze vařit

Úskalí

Dříve nebo později se některý z žáků začne hádat, že oni to doma říkají jinak, je tedy nutné mít dostatečnou autoritu a umět vařit :-) aspoň ta vajíčka.

Vyhodnocení

Co dělalo největší problém? Který termín byste v běžné mluvě nepoužili?

Navazující úloha

Poslední úlohy v této sekci

Co bys uvařil?

Časová náročnost: do 10 minut

Pomůcky: tužka a papír, univerzální postup promítneme na tabuli

Dovednosti: analýza textu, aktivní čtení, přesné vyjadřování

Určeno pro: pokročilé

Zadání

Máte postup, který je sice správný, ale vařit se podle něj nedá. Zkuste jej přepsat tak, aby se stal součástí normálních receptů. Nahraďte univerzální slova konkrétními výrazy.

Po několika minutách pak zkusíme, co žáci "uvařili". Pozor i na neobvyklé metody typu konfitování nebo fritování.

Obměna

 • Která skupina vymyslí víc jídel?

 • a koneckonců, nemusíme jenom vařit. Co takhle početní úkony?

Úskalí

Obvykle aspoň jeden žák ze skupiny uvaří i něco jiného, než čaj. Jen musíme dát pozor na to, aby nás "netahali za fusekli" - jestliže se krevety opékají nanejvýš 5 minut, nebudeme žákům věřit, že zrovna jejich prababička je peče hodinu. Ale určitě mohou dané jídlo najít na netu a dokázat, že vaří opravdu skvěle.

Vyhodnocení

Srovnáme, co je obtížnější: napsat univerzální popis, nebo z univerzálního textu udělat konkrétní recept?


Popiš, co vidíš

Časová náročnost: libovolná, minimum tři minuty

Pomůcky: obrázky skupiny místností, skupiny osob atd.

Dovednosti: použití jazyka, analogie a vztahy, rozvoj empatie a socializace - potlačení osobního vztahu a přechod k analytickému uvažování

Určeno pro: začátečníky ZŠ i SŠ

Zadání

Unesli tě zločinci a ty ses dostal k telefonu. Na druhé straně je policista, ale víš, že jsi odposloucháván. Máš čtyři (tři, dvě) slova na to, abys charakterizoval místnost (okolí budovy atd.), ve které se nalézáš, aniž bys ovšem přímo řekl, že jde o třídu. Jaká by sis vybral?

Obměny

 • Charakterizuj určitým počtem slov skupinu věcí, které vidíš.

 • Skupina věcí na obrázku je charakterizována konkrétními slovy. Z jejich výčtu vyber ta, která jsou podle tebe nejdůležitější. Která naopak do výčtu nepatří?

 • Místnosti na obrázku lze popsat jediným slovem. Jaké bys vybral a proč?

 • vyber si jednoho spolužáka, ale neříkej, koho. Máš deset slov, abys jej popsal. Ostatní hádají, o koho jde. Popisuješ vzhled, ne chování!

Úskalí

Žáci nemusí najít společný rys. Mohou uvažovat jinak, než učitel - každou volbu je tedy nutné objektivně rozebrat.

Vyhodnocení

Individuální - co se povedlo a co ne.

Kritické myšlení...a čtení

Časová náročnost: 15 minut

Pomůcky: prodejní článek na potravinové doplňky na zhubnutí, libovolný hoax typu řetězových mailů. Důležité je, aby obsahoval obvyklé výzvy typu " sdílejte, než to smažou" atd.

Dovednosti: použití jazyka, analogie a vztahy, rozvoj empatie a socializace - potlačení osobního vztahu a přechod k analytickému uvažování

Určeno pro: pokročilí, spíše

Zadání

Už umíte zpracovat jednoduchý recept. Víte, jak vypadá univerzální recept, co obsahuje. Návod na vaření pak vzniká tak, že do univerzálního textu přidáme konkrétní věci. Tento text je podobný, ale pozor! Je výrazně citově zabarvený. I s tím už jste se setkali, když jste popisovali své spolužáky. Měli jste vynechat své osobní pocity a popsat spolužáka analyticky, tedy jeho vzhled. Tato úloha bude opačná. V předloženém textu nechejte univerzální věty, ovlivňující vnímání textu. Zbytek škrtněte. Poté zkuste doplnit text tak, aby vznikl co největší nesmysl. Čím humornější, tím lepší.

Následně výstupy zkontrolujte a přečtěte.

Obměny

 • skupiny připraví emotivní kostru příběhu a pak si připravené texty vymění. Doplnění provede jiná skupina

 • připravíme na kartičky slova, které se budou doplňovat

 • úlohu lze zjednodušit tak, že my sami připravíme obvyklou kostru univerzální mystifikace a vynecháme místa na doplnění

 • místo prodejního textu napíšeme typický nigerijský dopis

 • na úvod necháme žáky jenom vyhledat podobné texty a stanovit, které rysy a jazykové obraty mají společné

Úskalí

Úloha není triviální, může se stát, že si žáci ze začátku nebudou vědět rady. Také vstupní materiál musí být vybrán tak, aby žáci viděli obraty, typické pro fake news na první pohled. Později pak můžeme přitvrdit a dávat už skutečné oříšky. Můžeme si udělat přípravu z webu https://www.sisyfos.cz/ nebo najít https://www.psychoweb.cz/psychologie/manipulace-v-komunikaci-zakazana-retorika-gloria-beck/ a nebo si přečíst http://www.kiv.zcu.cz/~txkoutny/download/zps/prednasky/c%20Socialni%20inzenyrstvi.pdf

Vyhodnocení

Pokud jsou texty dostatečně dobře přepsány, budí celkem veselou náladu. Horší, pokud žáci úlohu nepochopí. Pak musíme sáhnout po tom, co jsme si připravili a celou věc vysvětlit. Nebojme se používat i ukázky: učitel, jdoucí ke zkoušení sebejistě, vzpřímeně a rázně nebo učitel, šourající se s hlavou vtaženou mezi ramena? Kdo z těch dvou má šanci na lepší známku?

Následující: další úlohy už jsou na počítači, i když stále využívají obecnou terminologii a netradiční postupy.