S pomůckami

Uvaž uzel

Časová náročnost: 30 minut

Pomůcky: do každé skupiny šňůru dlouhou asi metr, list papíru a tužku, počítač s Internetem, kartičky s názvy běžných uzlů (ideálně základní uzly), nůžky, pokud máme lodní uzel nebo jiný, který se váže kolem něčeho, tak židli. Dračí smyčku neváží žáci kolem sebe, ale přes židli!

Dovednosti: rozvoj jemné motoriky, rozvoj vyjadřovacích schopností, orientace v prostoru, digitální gramotnost - výběr vhodné předlohy, kritické myšlení

Určeno pro: pokročilí, druhý stupeňa

Zadání

Vylosujete si jeden typ uzlu. Na Internetu najdete postup, jakým se uzel váže a svými slovy jej přepíšete na kartičku. Máte na to 10 minut.

Po 10 minutách si skupiny vyberou "vazače", který si sedne bokem a kartičky si skupiny mezi sebou vymění. Vazači pak chodí před tabuli po jednom i s provazem a jejich skupina je naviguje podle návodu na kartičce. Skupina neví, o jaký uzel se jedná, vychází pouze z návodu před sebou.

Obměny

  • zadáme, odkud lze brát návody

  • zadáme jakoukoliv jinou činnost, podmínkou ovšem je, aby ji bylo možno předvést na pomůckách (ze špejlí postavit ohniště, zašněrovat botu netypickým způsobem...)

Úskalí

  • Vazač je rozený skaut a uzly vázal poslepu už coby malé robě. Pokud třídu známe, obvykle o něm víme - pak jej můžeme pověřit rolí rozhodčího

  • Žák se do uzlovačky zasukuje. Ač je to neuvěřitelné, stává se to. Proto musíte mít ve třídě nůžky.

  • Někdo hraje nefér a napovídá nebo zavolá název uzlu. Ve skupinách, se kterými se pracuje déle, se to nestává, ale občas někomu ujedou nervy. Stačí hru ukončit - zopakujeme ji za nějakou dobu.

Vyhodnocení

Z každých deseti pokusů o uvázání uzlu je úspěšný jeden, takže žádnou velkou soutěž z toho udělat nelze. Přece jen je třeba zkoordinovat dvě ruce, kus provazu a ještě k tomu si neplést pravou a levou stranu...každopádně je dobré sledovat, odkud skupiny braly materiál k sepsání návodu. Nejčastěji totiž žáci pustí video - a nedokáží najít podstatné body, kterých se chytit. Pokud tomu tak je, poučíme je, co bylo špatně a proč. Ovšem uděláme to po akci, nikoliv před ní.

Perlička z natáčení: pokud zadáte nějaký postup, který se objevuje v DYI kurzech, nejprve si jej důkladně prohlédněte. Aby si influenceři navýšili počet shlédnutí, dělají často to, že některé klíčové momenty zkrátí na minimum nebo vystřihnou - a postup tak nelze zopakovat, pokud si nezaplatíte kurz nebo si video nepustíte několikrát a ještě zpomaleně.

Navazující úlohy:

Teď už můžeme jet po řadě všechny zbývající úlohy

Tangram

Časová náročnost: 20 minut

Pomůcky: do každé skupiny jeden tangram, papíry se třemi nebo čtyřmi figurami s postupem skládání, ideálně různé pro jednotlivé skupiny, učitel má stránku se všemi zadanými tvary bez postupu skládání i s ním, kterou může buď rozdat nebo promítnout. Pro každou skupinu tužku a papír.

Dovednosti: rozvoj jemné motoriky, rozvoj vyjadřovacích schopností, orientace v prostoru, digitální gramotnost - výběr vhodné předlohy, kritické myšlení

Určeno pro: pokročilí, druhý stupeňa

Zadání

Nejprve vysvětlíme, co to vlastně tangram je a odkud se vzal. Tangram vyrobíme jednoduše z papíru, každá skupina má svůj, pokud si jej jako pomůcku oblíbíme, můžeme levné varianty i koupit - pohybují se kolem 40 korun za kus.

Poté rozdáme žákům předlohy, každá skupina má jeden list papíru a na něm čtyři různé tvary i s postupem skládání. Jeden z nich si vybere a napíše postup na papír.

Pak si skupiny papíry vymění - skupina neví, jaké vzory mají ostatní, netuší tedy, co podle návodu skládá. Kdo složil svůj vzor první, vyhrál.

Obměny

  • promítneme na tabuli siluety všech zadaných tvarů. Tím urychlíme postup skládání.

  • skupinám na začátku nedáme postupy, ale jen siluety - než začnou psát návod, musí sami tangram složit.

  • pokud nikdo není dlouho hotový, promítneme návody na skládání. Požádáme skupiny, aby na papríu s postupem vyznačily, kde se zasekli. Jednotlivá místa pak probereme - jestli byla chyba v postupu nebo ve výkladu.

Úskalí

Tady jsem nenarazila, jen je nutné dávat tangramy až pokročilým skupinám, protože práce s nimi je složitější. Na střední škole je možné odkázat i na detektivní povídku Van Gulika "Záhada čínského hřebíku", která se právě k tangramům váže.

Vyhodnocení

Klasicky projít, kde se kdo zasekl a kde udělali soudruzi z NDR chybu. Lze pracovat i na čas nebo hodnotit, kdo bude nejrychlejší, protože úlohy jsou zhruba rovnocenné.

Navazující úlohy

Po řadě všechny další.

Origami

Časová náročnost: 20 minut dvakrát - hra je na dvě kola ve dvou různých hodinách

Pomůcky: název origami, list papíru a tužka, list papíru na skládání - je dobré jej upravit do výchozího tvaru ještě než jej dáme žákům, počítač s Internetem, popřípadě nůžky. V další hodině dva listy papíru, nůžky, tužku.

Dovednosti: rozvoj jemné motoriky, rozvoj vyjadřovacích schopností, orientace v prostoru, digitální gramotnost - výběr vhodné předlohy, kritické myšlení

Určeno pro: pokročilí, druhý stupeňa

Zadání

Máte zadánu tradiční čínskou skládačku. Najděte postup, napište jej vlastními slovy, s popsaným postupem si přijďte pro papír na skládání. Skládačku složte - podle vlastního postupu, bez počítače. Vyhrává skupina, která má skládačku před sebou.

Tím úloha končí - sebereme všem postupy i hotové skládačky a odneseme je pryč.

A za týden...tradááá!!! Máte skládačku a postup. Ovšem od jiné skládačky. Vaším úkolem je vytvořit dvě své skládačky - jednu stejnou s hotovým výrobkem, druhou jinou podle návodu. A protože materiálu mám dost, jsou tady i skládačky z jiných tříd...

Úskalí

Těsně před hodinou je nutné zkusit, jak se chová vybraný papír. Pokud jej máme připravený třeba u topení, může se při skládání trhat.

Dbáme na to, abychom pracovali s čínskou klasikou. Ta totiž nepoužívá nůžky ani lepidlo. Naproti tomu např. německé "drůbeží farmy" nejsou vhodné, figurky se prostříhávají a lepí, nelze je tedy nijak rozebrat a špatně se popisují.

Toto už je vyšší level - žáci zpravidla nejsou natolik tvůrčí, aby dokázali složit origami jen z hotové ukázky. Pokud se to do deseti minut nikomu nepodaří, povolíme počítače a Google. I tak je to relativně na dlouho, protože žáci se zpravidla neumějí zeptat. Jakmile se jim to povede, je už práce lehká.

Nesmíme nechat všechen materiál jen z jedné třídy, protože žáci už mají ve zvyku koukat, co dělají ostatní a tedy víceméně ví, jak postupovat.

Vyhodnocení

Co bylo nejtěžší? Kde jste nevěděli, jak dál? Co byste udělali jinak?

Navazující úlohy

Slovní úlohy