Písmo bez Wordu

Úvod do problematiky

Často se výuka textových editorů zaměňuje s výukou Wordu. Mnohokrát jsem slyšela, že "učit Word je špatně", ale nikdy jsem nenašla, jak je to tedy dobře. Tady jsou návody, jak si hrát s písmem (zatím jen s písmem), aniž bychom použili konkrétní editor.

Každý text je zapsaný v souboru, který obsahuje stránky. Na nich jsou pak kapitoly, v nich odstavce a ty se skládají z vět. Věty jsou složeny ze slov a slova jsou zapsána z jednotlivých znaků. Znak je tedy nejmenší jednotkou textu, se kterou můžeme pracovat.

Co všechno, jaké vlastnosti a atributy má znak? Co můžeš u každého znaku na stránce nastavit?

Tento blok už nemá za úkol žáky navnadit, ale jeho cílem je, aby zvládli rozdíly v rodinách fontů. Je možné jej doplnit o klasický výklad o tom, co je to útažnice, Helvetica nebo další specialitky, ale je nutné si uvědomit, že s výjimkou výtvarných, typografických a aranžérských oborů to všichni ostatní velmi rychle zapomenou. Oproti tomu pojmy typu serif, světlost písma nebo stínovaná písma si budou pamatovat velmi dobře.

Užitečný odkaz pro nás, abychom znali terminologii, je například tady: archiv.elearning.fpf.slu.cz/mod/page/view.php?id=73425 nebo www.napocitaci.cz/33/zaklady-typografie-5-dil-klasifikace-pisem-uniqueidgOkE4NvrWuNY54vrLeM673vEnjXZLdAnjAfKtmfKBkk/ oba odkazy nám jasně ukazují, že učit žáky ze základní školy nebo středoškoláky všechno o písmu nemá smysl.

To, kdy a jak se rodiny písem používají, dodáme později, až se žáci seznámí se stavbou stránky a textu jako takového. Pojmeme to jako opakování s prohloubením, a tím posílíme fixaci učiva.

Ani tady ale žáky nehodnotíme podle výtvarných schopností, vše probíhá tak, že hodnotíme spíše postupy a jejich vysvětlení, než hotový výsledek. Klasicky neříkáme: "Tahle iniciála je příšerná!" ale: "Co vás vedlo k výběru tohoto písma? Jaké písmo se asi tak používalo ve středověku? Jak poznáš, jak bude tebou vybraný font vypadat?" Využíváme kombinace počítačových písem a ručního dotvoření, protože žáci si tak lépe uvědomí rozdíly ve tvarech.

Nikdy žáky neomezujeme výběrem editoru, pokud to není nezbytně nutné. I potom ale ukážeme alternativy, kterými lze chybějící funkci obejít.

Dokresli písmena

Časová náročnost: 15 minut

Pomůcky: Papír s písmeny - buď s celou abecedou nebo jen s několika písmeny, v každém případě s více fonty nebo počítač s projektorem

Dovednosti: syntéza, spojení zvuku a významu, znalost fontů - upevnění

Určeno pro: úplně začátečníky

Zadání

Před sebou máte písmeno abecedy, Dokreslete je tak, aby z něj byl nějaký předmět, jehož název toto písmeno obsahuje.

Postup

Třída pracuje ve skupinkách, skupina zvednutím ruky ohlásí splnění úkolu.

Obměny

  • učitel promítá velký obraz písmene na tabuli a podle pokynů třídy jej dokresluje. Po dokreslení promítne stejné písmeno jiného fontu a ptá se: je možné je dokreslit stejně? Co bude vadit?

  • písmeno uložíme do textového pole a obracíme jej. Jaké možnosti nám to dává?

Úskalí

V podstatě nejsou.

Vyhodnocení

Co překáželo při kreslení? Serify jsou u písma celkem nepříjemné, pokud si máme s písmem hrát. Jak asi vznikly? K čemu slouží a proč se vůbec používá patkové písmo? Necháme čas na nalezení odpovědí.

Otázka za zlatého bludišťáka: Když zvolím stejný znak, ale vezmu úplně jiný font? Půjde vždy obrázek dokreslit? Následná volba jsou Webdings nebo jiný obrázkový font. Tak co, šlo to? Než otázku položíme, musíme si ověřit, že náš editor tato písma nabízí. Ideálně zvolíme Writer nebo jiný editor přímo ve Windows. Podstatou úlohy je to, že zachováme stejný vstupní pokyn - tedy klávesu s písmenem nebo číslicí.


Královská pečeť

Časová náročnost: 10 minut

Pomůcky: Malování - klasické

Dovednosti: práce s grafikou, práce s písmem, představivost, zápis postupu

Určeno pro: úplně začátečníky

Zadání

Jsi král a potřebuješ svoji pečeť. Taková pečeť dokazuje tvé panovnické schopnosti, proto musí být náležitě zdobná. Proto vezmi iniciály svého jména a propleť je tak, aby vytvořily pěkný, atypický znak. Použijte přitom i barvy.

Postup zkuste zapsat včetně podrobností. Pro učitele: žáci neví, co to jsou iniciály, je zapotřebí jim to říci a možná i ukázat první postup.

Postup

Žáci si nakreslí dvě písmena, každé jinou barvou a dál postupují podle nákresu. Písmena posouvají pomocí průhledného výběru, proplétají je ve zvětšeném zobrazení.

Obměny

  • Zkuste navrhnout logo firmy - znáte nějaké podobné?

  • Učitel zadá fonty a žáci mění jen barvy.

  • Pokud žáci umí dobře s grafikou, mohou si pečeť uložit do editoru, který umožní udělat kolem rámeček. Jak byste udělali rámeček ve Wordu nebo jiném textovém editoru?

Úskalí

  • Ivana Ivanovičová nemá úplně ideální jméno pro tuto práci - je nutné zadat obměnu.

  • žáci nezvolí rozumný typ písma nebo neumí přepnout výběr na průhledný

Vyhodnocení

Je zapsán úplný postup? Včetně všech přepnutí, včetně dobře zvoleného fontu?

Otázka za zlatého bludišťáka: jak zjistíš, jestli má vybraný font celou českou sadu znaků? Najdi postup a popiš jej.

Arial normální maminka Arial kurzívou maminka.

Times New Roman normální maminka Times New Roman kurzívou maminka

Podívejte se na tvar malého A. Proč se liší? vyhledej, co je to kurzíva pravá a nepravá. Jak vůbec vzniká řez kurzíva a proč jej používáme?

Řešení: když vezmeme klasické písmo, jeho osa je svislá. Kurzíva má tuto osu zešikmenou a má tak napodobovat psané písmo - písmo, psané rukou, má vždy mírný sklon. Proto se také tvar malého A u pravé kurzívy mění na běžnou psací podobu tohoto písmene.


Vypiš šifru

Časová náročnost: 20 minut až hodinu, se hrou i déle, lze doplnit o poznatky z Khanovy akademie

Pomůcky: soubor s mřížkou - tabulkou, do které se bude vpisovat. Tabulka je vložena jako pozadí, není tedy vytvořena klasicky. Může být rozdělená po pěti znacích. Na tabuli promítneme text zprávy. Například: "Co jsou to sifry a jak na sifrovani se muzes podívat tady: https://1url.cz/2Kipi "

Dovednosti: znalost rodin fontů, jejich vlastnosti, pojmy z typografie, znalost šifrovacích algoritmů

Určeno pro: mírně pokročilé

Zadání

Potřebuješ napsat šifrovaný text, ale nechceš, aby jej musel příjemce dlouze luštit. Proto bude tvoje zpráva psaná bez diakritiky, bez mezer a vepsaná do předem daných políček. Musíš ovšem zvolit vhodný font. Zkus si najít, jak na to! Jakou vlastnost nebo jaký název má taková skupina fontů?

Postup

Je jasný, žáci musí zvolit neproporcionální písmo. V některých editorech (např. Google Docs) je přímo možná volba "neproporcionální" písma. Pak už zbývá jen určit správnou velikost písma.

Úskalí

Vyučující musí předem vědět, jaký editor použije a jaké písmo se mu do připravené mřížky vejde. Pokud musí použít prostrkání, nechá žáky najít pouze označení skupiny písem a pak celý postup ukáže na tabuli.

Vyhodnocení

Samozřejmě pochvala pro ty, kdo na věc přijdou, hra na Khanově akademii pro všechny.

Otázka za zlatého bludišťáka: uměl bys vymyslet situaci, kdy se potřebuješ trefit do předtisku formuláře? Výhodou je, když si učitel pár podobných formulářů vyhledá - stále ještě jsou na webu nebo se válejí v podobě složenek na běžné poště.


Písmo jak jej neznáme

V tuto chvíli už nepůjde o hru, ale o projekt. Délku, čas a činnost je nutné si upravit podle vlastních reálií. Ačkoliv tady není přímé uplatnění algoritmizace jako takové, žáci se dovědí hodně z historie, hodně o svých schopnostech a něco málo i o textových editorech. Samozřejmě si můžeme tento projekt rozložit na jednotlivé hodiny, to už je čistě na každém z vás.

Písmo se vyvíjelo v čase - a vždy bylo poplatné znalostem své doby. Dokud lidé jenom sekali pazourkovým klínem, používali hliněné destičky a písmo mělo tvar klínu. Dá se to vyzkoušet jednoduše na placce z plastelíny - vezmete jakýkoliv špičatý předmět a zkusíte do ní udělat nějaké vrypy. Stejně dobře jde odlít tabulka ze sádry (Potřebujeme rámeček - stačí víko od krabice, které se hned nepromáčí - sádru, vodu a něco na míchání. Skupiny si je mohou klidně odlít samy.) a do ní pak zkoušet udělat tvary šroubovákem nebo dřevěným dřívkem na modelování. Pokud má předmět plošku, bude vryp silnější tam, kde začínáme rýt, je tedy pro nás výhodné toho využít a dát tomu význam. Dokázali byste "vyrýpnout" 25 kombinací různých znaků tak, aby byla pokrytá základní abeceda? Podívejte se na Historii písma

A jakmile se lidstvo naučilo kreslit, začala se tvořit ozdobná písma - hieroglyfy a jejich různé obměny. V Evropě se ovšem nepsalo tak okázale, tam se hlavně účtovalo a zapisovaly se jednoduché texty. Jak vypadala první evropská písma? Jakým směrem se vůbec psalo a píše? Historie abecedy

A protože došlo k oddělení vývoje, došlo i k oddělení písem. Některé texty se podařilo rozluštit díky náhodě, jiné neumíme číst dodnes. Jedním z milníků ve zkoumání starých textů byl nález Rosetské desky. Zkuste vytvořit vlastní podobnou tabulku. Nahoře bude text se známým písmem, tedy běžnou latinkou, pod něj dejte text z písma, které si sami vymyslíte. Je jedno, jaké bude vaše nové písmo, klidně může být i obrázkové, podmínkou ovšem je, aby byl text stejný. V obrázkovém písmu nemusí platit, že jeden zvuk je jedno písmeno, obrázek může znamenat jak hlásku, tak slovo. Obsahem bude kratičká povídka nebo kousek pohádky. Klidně "ta o Karkulce". Je jedno, jestli zvolíte počítač nebo tužku a papír. Ve druhém případě bude práce vypadat autentičtěji.

Později vznikaly nádherné texty se zlatem zdobenými iniciálami. Východiskem ovšem bylo vždy písmeno - zakomponované do obrázku. Zkuste si ke svému příběhu takovou iniciálu vytvořit. Aby to nebylo tak složité, najděte a vytiskněte co největší písmeno z počítače - klidně i ve více tvarech. Obvykle bylo toto písmeno výraznou barvou, my ale nemáme k dispozici pravé zlato na zdobení a červená nebo zelená bez něj tolik nevyniknou, takže se spokojíme s černou.

Ještě později vznikl knihtisk a první tiskařské stroje. A knihy se dostaly mezi lidi. Později se našly způsoby, jak knihy a texty dostat do počítače - digitalizovat. Můžeme třeba najít celé matriční knihy. Nejčastěji se digitalizuje ve formátu *.pdf . Proč právě v tomto formátu? Proč to nejsou prostě jenom obrázky? Co by s textem udělal formát *.jpg? Zkus si to v Malování. Odkaz na matriční knihy v Moravském zemském archivu: www.mza.cz/actapublica/matrika/hledani_obec

A jak se vlastně zajistí, aby počítač věděl, který znak má mít jaký tvar? Existují tabulky znaků - známá je třeba ASCII tabulka. Tam je znak @ uložený v políčku číslo 64. Pokud napíšete Alt+64, napíše se @. (Pozor na to, že žáci obvykle netuší, že máme ALT a AltGr.) Pro svoji Rosetskou desku vytvořte podobnou tabulku. Půjde to vůbec? Jaké jsou podmínky nutné, aby šla taková tabulka sestavit? A jaké tabulky znaků máme v současnosti? Proč ASCII tabulka funguje pro Calibri nebo Arial, ale nefunguje pro Webdings? A když se podíváme do Wordu, najdeme u některých písem obláček se šipkou. Co to znamená?

Jen upřesnění bokem: ona ASCII tabulka samozřejmě funguje i pro Webdings a další kuriozity, jen na pozici 64 prostě není znak @.

A na závěr trošku moderní věci:

Existují mezinárodní, všeobecně srozumitelné značky - piktogramy. Dokážete je najít ve fontech? Zkuste jen pomocí piktogramů napsat jednoduchý příběh. Zachovejte přitom jejich význam. Váš příběh pak dejte přečíst jiné skupině. Dokázala to? A jak bys piktogram charakterizoval z pohledu čtenáře? Je to znak, zvuk, slovo...nebo je to prostě symbol, který v některých případech povoluje víc interpretací?

V Google Docs jsou tyto znaky schovány pod "Vložit symbol", ale jsou tam také.

To, co jsme dělali, by nám mělo ujasnit, co a jak najdeme pod pojmy "mapa znaků " a "font" v počítači.