Kreslíme...i když to neumíme

Hádej, co kreslíš?

Časová náročnost: tři až pět minut jedno kolo

Pomůcky: tabule, křída (fix), pro učitele papír formátu A4, fix.

Dovednosti: zadání pokynů, pojmenování tvarů, orientace v ploše

Určeno pro: začátečníky ZŠ i SŠ


Zadání:

Žák si stoupne k tabuli. Učitel stojí tak, aby na něj nebylo od tabule vidět. Vezme fixu a před žáky nakreslí na papír jednoduchý obrázek, který lze popsat geometrickými obrazci. Kresbu drží směrem ke třídě. Třída pak navádí svého spolužáka, jaké obrazce a kam má kreslit.

Obměny:

 • Zadání lze různě komplikovat. Často stačí otočit věc obráceně a už vzniká problém.

 • V menší skupině žáci zadávají pokyny kresliči po řadě.

 • Pokud už třída hru zná, žáka postavíte tak, aby třída neviděla, co kreslí a on se mohl řídit pouze slyšenými pokyny. Je ovšem zapotřebí mít u tabule žáka disciplinovaného, jinak se dočkáte nepěkných výroků na adresu třídního kolektivu.

Příklad:

Myši na obrázku mají stejný základ - kapku a mají podobné i ostatní tvary.

V prvním případě třída ví okamžitě, jak obrázek popsat: nakresli kapku doprostřed. Stejně tak ouška, ocásek - spirála je tvar dobře popsatelná a navíc když se dostanou k ocásku, obvykle už je jasné, co kreslí.

Ve druhém případě ale už to tak zřejmé není: "nakresli kapku opačně" obvykle vyžaduje další vysvětlování. A stejně tak ouška ve tvaru kapek se špatně popisují. Třída často opustí ouška a začne "odjinud", takže dá pokyn "nakresli pod tu kapku vlnovku" - a chudák myš má nudli u nosu.

Úskalí:

Učitel často obrázky natiskne dopředu s tím, že "neumí kreslit". Jednoduché kresby se přitom dokáže naučit každý, nejde o žádné umělecké dílo, ale o schématickou kresbu. Pokud si ale nachystáte obrázek předem, třída už nereaguje tak spontánně a často je spíš znuděná. Žákům se líbí právě ta nejistota a to, že vidí, že úloha vzniká na místě. I oni tak na začátku hádají, co vlastně učitel vytváří.

Věděli jste, že domeček pejska a kočičky nemá střechu ze tří trojúhelníků? Ve skutečnosti jde o čtverec, který je "přeříznutý" dvěma čarami. Takovýchto hříček je celá řada a pokud děláte tuto úlohu častěji, vyplatí se je znát.

Vyhodnocení:

V tomto případě snad ani žádné není. Třída se zlepšuje sama přímo učiteli před očima, práce je baví. Jedině pokud musím výjimečně zasáhnout a omezit třeba nápovědy podle pravidel (nepojmenovávat, přednostně geometrické výrazy atd.), pak si vysvětlíme, co bylo špatně a proč.

Navazující úlohy

Ideální je projít všechny úlohy v této sekci a poté úlohy s pomůckami.

Dokresli tvar

Časová náročnost: 10 minut

Pomůcky: pro každou skupinu nebo žáka list papíru s natištěnými tvary - můžeme vzít z Wordu, jen tvary různě otočíme a uděláme je ve více velikostech. Ideální je 12 obrysů jednoho tvaru - například kapky. Tužka nebo lépe propiska na dokreslení tvarů.

Dovednosti: rozvoj tvarového vnímání, rozvoj fantazie, podporuje schopnost zdůraznění podstaty a zjednodušení na hlavní rysy objektu

Určeno pro: začátečníky ZŠ i SŠ

Zadání

Máte k dispozici obrys. Vytvořte co nejvíce věcí, zvířat nebo prostě čehokoliv, co vás napadne, jedinou podmínkou je, že tvar bude v kresbě obsažen. Kresba může být nepěkná, nevzhledná, ale ne vulgární nebo odporující obecným zvyklostem. (Zejména na střední škole je občas kreativita spolu s hormony docela vražedná kombinace.)

Je dobré nějakou sadu ukázat - opět je výhodou, když učitel není od přírody výtvarník a umí se zasmát sám sobě. Zejména chlapce, kteří jsou si jistí, že oni kreslit nedovedou, to povzbudí.

Obměny

 • pracujeme ve skupinkách, vyhodnotíme, která skupina vymyslela nejvíc věcí

 • dáme pouze ovály a necháme dokreslit různé obličeje - dítě, muže, ženu, starce, námořníka, policistu...co je charakterizuje a proč?

 • Stejně tak postupujeme s výrazy tváře. Co je důležité? Kam se budu dívat, jestliže chci poznat, jak člověk myslí to, co říká?

Úskalí

Může se stát, že si žák se zadaným tvarem neporadí. Proto je dobré mít náhradní úlohu: sadu koleček, do kterých se jenom vekreslí obličeje na způsob smajlíků atd.

Třída si tvary rychle řekne a na příště je už připravená. Proto dáváme třeba jen tři tvary do třídy, ovšem střídáme je tak, aby na sebe žáci se stejnou předlohou neviděli.

Vyhodnocení

Zkontrolujeme všechny výkresy a pokud najdeme nějakou kombinaci, nakreslíme všechny obrázky na tabuli.

Příklad: skupina vymyslela z obdélníku hrnec, pivní sklenici a sešit, skupina dvě jej doplnila na dopravní značku a lokomotivu. Na tabuli tedy bude pět obrázků. Ostatní mohou zkusit další věci: dům, plot, kufr...

Hádej, co to je teď?

Časová náročnost: 10 minut

Pomůcky: výkres s jedním základním tvarem. Je dobré dát do skupiny dva nebo tři stejné.

Dovednosti: práce ve skupině, schopnost podchytit podstatu předmětu a převést ji na grafické vyjádření

Určeno pro: mírně pokročilé ZŠ i SŠ

Zadání

Máte tvar. jakýkoliv. Dokreslete ho na co nejvíc věcí, bokem pod sebe pište každou věc, na kterou jste jej dokreslili. Podmínkou je, že nebudete mazat, gumovat ani překreslovat. Jeden tvar musí doplňovat druhý. Cílem je vytvořit co nejdelší řetězec kreseb, začínající se stejným obrázkem.

Obměny

 • Učitel dokresluje tvary na tabuli, žáci hádají, co to je

 • Žáci navádějí učitele, jak tvar doplnit na další věc

 • Skupiny se stejným obrázkem soutěží, která vytvoří nejdelší řetězec kreseb.

Úskalí

Každý tvar je jiný a někde znalosti žáků nestačí na vytvoření dlouhé posloupnosti. Nelze proto dělat soutěže, pokud by skupiny začínaly s různými tvary.

Učitel by měl tvary obměňovat, pokud učí víc tříd stejného ročníku, jinak se žáci informují mezi sebou.

Vyhodnocení

Jak se podařilo dodržet zadání? Byla kresba v každém okamžiku srozumitelná?

Navazující úloha

Hádej, co to bylo?

Co to bylo?

Časová náročnost: 3 minuty

Pomůcky: z předchozí hry hotový obrázek s kroky postupu. Několik prvních kroků je zakrytých. Ideálně nakreslíme na tabuli, případně promítneme.

Dovednosti: analýza kresby, rozvoj fantazie, přesného vyjadřování, zpřesňuje se odhad výsledků

Určeno pro: mírně pokročilé ZŠ i SŠ

Zadání

Z jakého tvaru jsem začínal? Na obrázku je to, co se mi podařilo vytvořit. Z čeho jsem vyšel? Jaký byl původní tvar?

Obměny

 • žáci hádají celý postup kresby, učitel odsouhlasí každý krok - postup od původního tvaru k novému je jednodušší, než obráceně.

 • žáci hádají "zpětný" chod - pokaždé řeknou, co je nutné oddělat, aby se obrázek posunul o krok zpět. Ideální je mazací tabule, kdy učitel umazává to, co žáci řeknou

 • V jakém kroku mohu obrázek dokreslit jinak? Tady je podmínkou, že takový krok existuje - učitel si tedy musí úlohu předem dobře připravit. Pozor na to, že tato varianta se může v případě kreativní třídy docela časově roztáhnout.

Úskalí

Doporučují hlídat, co přesně žáci radí smazat, jinak se můžete dobrat k velmi zajímavým malůvkám. Od jistého věku rozhodně neplatí, že "čistému vše čisté" a žáci se často nechají strhnout hrou.

Vyhodnocení

Děláme tehdy, jestliže se tvar nepodaří rozkreslit nebo skupina postup nezjistí. Pokud je zde nějaký myšlenkový obrat, který ostatním unikne, musí jej učitel dešifrovat a vysvětlit. Příklad: mám půlkruh, pod něj namaluji rukověť - deštník. K šikovně tvarované rukojeti dodám část osově symetrickou a dostanu hřib, ovšem přechod od předmětu jako věci technické k houbě jako zástupci rostlin je pro starší děti docela těžký. Často mají věci pevně zaškatulkované a proměnu předmětu na rostlinu vůbec neuvažují - v reálném světě není možná a proto ji podvědomě vytěsní.

Navazující úlohy:

S pomůckami