Pro celou skupinu

Učitel - robot

Časová náročnost: 3 minuty jedno kolo

Pomůcky: nejsou

Dovednosti: analýza jednoduchého postupu, práce s přesně danými slovy, přesnost vyjadřování , přesnost chápání pokynů

Určeno pro: úplně začátečníky

Zadání:

Úplná základní, jednoduchá hra. Učitel je robot, který dělá přesně to, co děti říkají.

Smí ale udělat jen velmi jednoduché příkazy. V ideálním případě si seznam slov, která "robot" zná, napíšeme na tabuli. Stanovíme si, co má "robot" udělat a děti samy jej navigují. Hlásit se nemusí. Pokud robot dostane nevhodný příkaz, nevykoná nic, ale zavrtí hlavou.

Obměny:

  • Každý žák smí dát pouze jeden příkaz, příkazy se dávají po řadě.

  • Do řady slov, která robot zná, propašujeme několik, které vůbec nevyužije. Kdo na ně přijde?

  • Napíšeme na tabuli řadu slov. Žák musí ve svém příkazu vždy využít slovo, které je právě na řadě. Může tak docházet k nečekaným zvratům, pokud žák třeba nechá učitele 10x otočit na místě namísto "otočit doprava" a další žák již nemá otočení k dispozici. Dokáže třída vyřešit novou sadu úloh, která tím vznikla? Má situace řešení?

Vyšší obtížnost: robot umí slovo "opakuj" a počítat, řekněme, do desíti. Jaká tím vznikla nová struktura? Dokážeme ji pojmenovat?

Příklad:

Robot sedí za stolem. Úkol je poslat jej za dveře třídy. Příkazy: vstaň, dopředu, dozadu, posuň, otočit vlevo, otočit vpravo, natáhni, chyť, stiskni, přitáhni.

Úskalí:

Dítě dá povel "vstaň", učitel se posune dozadu, vstane, odstrčí židli. Ve skutečnosti měly být ovšem zadány příkazy: posuň židli dozadu, vstaň, posuň židli dozadu. Robot musí dělat pokyny přesně, nepřidávat si, neubírat.

Robot odmítne vykonat pouze ty příkazy, které vykonat objektivně nemůže. Nerozhoduje o tom, co je smysluplné a co ne. Příkaz "otoč se desetkrát" je sice nesmyslný, ale proveditelný. Učitel si jen dá pozor, aby se mu nezamotala hlava.

Vyhodnocení:

Pochválíme správně použité příkazy, vysvětlíme, co a proč nepřineslo žádaný efekt. Hru zopakujeme s jiným "robotem" a jiným úkolem. Během hry si pro sebe všímáme, kdo je jak aktivní, kdo naopak nemluví a kdo pozoruje a zasáhne v pravý čas, ale nenápadně. Tyto poznatky pak využíváme ve skupinové práci.

Navazující úlohy:

Kterákoliv z Kreslení nebo Popiš zloděje

Popiš zloděje

Časová náročnost: 3 až pět minut jedno kolo

Pomůcky: připravený obrázek skupiny předmětů nebo zvířat

Dovednosti: analýza společných rysů, zevšeobecnění popisu, analýza výroků

Určeno pro: začátečníky a mírně pokročilé

Zadání

Na obrázku je vidět velká řada různých zvířat v chumlu. Jedno z nich je "zloděj", děti ale neví, které. Mohou klást obecné otázky, ale nesmí vyslovit jméno žádného ze zvířat. učitel odpovídá ANO/NE. Teprve až si děti jsou jisté, řeknou na jeden pokus, kdo je zloděj. Kdo řekne špatného zloděje, nesmí už dál hádat.

Hra má několik stupňů obtížnosti - když děti umí dobře zacházet se zvířaty, můžeme volit jiné objekty: stromy, architekturu, nebo tváře v davu. Čím víc objektů je na obrázku, tím je hra složitější.

Hru můžeme hrát ve skupinách - učitel odpovídá jen "ano" nebo "ne", každá skupina se smí ptát jen do té doby, dokud zní odpověď "ano", vítězí ta skupina, která uhádla první.

Úskalí:

Děti neumí dostatečně odlišit obecné rysy objektů. Například je na obrázku osm druhů listnatých stromů, zloděj je jediný ovocný, ale bez plodů - děti netuší, na co se ptát.

Nejsou vhodně zvolené výchozí objekty: jestliže je na obrázku stádo slonů a zebra, která je zlodějem, otázka "je pruhovaný?" hru okamžitě ukončí. Naopak je-li zloděj jediný slon se zvednutým chobotem, je zebra účinným odlákáním pozornosti.

Vyhodnocení:

Jak jsme postupovali a hlavně kolik otázek jsme potřebovali? Které otázky měly smysl? Co je společným rysem skupiny objektů a co je rysem odlišným? Jaké otázky byste kladli teď, když znáte zloděje? Kolik otázek by stačilo?

Navazující úlohy:

Úvodní úlohy pro menší celky - Návod na kresbu, úlohy z kreslení

Vaření vajec

Časová náročnost: 10 - 15 minut

Pomůcky: u žáků tužka a papír

Dovednosti: analýza a zápis postupu, rozvoj vnímání souvislostí, rozvoj vyjadřovacích schopnosti

Určeno pro: druhý stupeň ZŠ a první ročníky SŠ

Zadání

Jsi hrdým majitelem robota. Robot umí spoustu věcí, ale může držet nejvýše dvě věci současně a vždy může dělat jen jednu činnost. V tuto chvíli je v uklizené kuchyni, vybavené ledničkou, dřezem a plynovým sporákem a ty chceš na snídani tři vajíčka natvrdo. Dej robotovi takové příkazy, aby vajíčka skončila uvařená na talířku na stole!

Každý příkaz smí obsahovat jedno sloveso, jedno podstatné jméno a jednu číslovku. Víc slov ne, předložky se nepočítají. Výjimku mají podmínky typu "když je hrnec plný..." Úloha končí, když jsou vajíčka na talířku a kuchyně stále uklizená. Mýt nádobí robot nemusí.

A vajíčka se vaří cca 10 minut od okamžiku, kdy voda začne znovu vařit. Když jsem s touto hrou začínala, tedy v 90.letech minulého století, věděli to všichni. Dnes je nutné to říct.

Provedení:

Každý žák napíše své příkazy pro robota na papír. Po deseti minutách odloží všichni žáci tužky a po řadě čtou, co napsali. Úkolem ostatních i učitele je najít chyby v postupu.

Příklad:

Žák: "Dej hrnec do dřezu. Pusť vodu do hrnce. Vyndej hrnec. Jdi ke sporáku."

Učitel: "Jsi u sporáku a voda stále teče. Vyplavil jsi kuchyni. Vajíčka nebudou..."

Úskalí:

Počítejte s tím, že byt se dá zničit na milion různých způsobů, z nichž některé jsou velmi rafinované.

Je nutné si všímat i toho, co robot dělá s věcmi, které si vzal. Běžně se totiž stává, že odloží vajíčka na kredenc a pak provede celý zbytek úlohy, aniž by je z kredence zvedl a vložil do hrnce. Nejvíc kreativní jedinci je dokonce dokáží i oloupat a osolit, aniž by je uvařili.

Děti se začnou rychle nudit, pokud hra nemá spád. Učitel musí poctivě sledovat, co se děje a dělat show tak, aby udržel pozornost - ovšem neurážlivým způsobem.

Žáci mají tendenci podvádět a domýšlet si věci, které na papíře nejsou, aby nevypadali jako hlupáci. Dá se to obejít tak, že papíry vybereme a necháme je číst náhodně.

Vyhodnocení:

Je asi zřejmé - jen velmi málo žáků se dokáže opravdu nasnídat.

Navazující úlohy

Pro menší skupiny - obě úlohy, popisy postupů v sekci S pomůckami