Úvodní úlohy

Těmito úlohami začínáme vždy, bez ohledu na to, jak moc si myslíme, že skupina je pokročilá. Poskytují učiteli cennou zpětnou vazbu.

  • Dá se určit, kdo ze skupiny skutečně má algoritmické myšlení a kdo má pouze namemorované postupy. Pozor na to, že prospěch hraje jen velmi malou roli.

  • Dá se poznat, kdo je rozený lídr a kdo jen pozér.

  • Poznáme, kdo má kázeň a mlčí, dokud si není jist řešením a kdo pokřikuje a nebo až je vše vyřešeno, přijde se svým "já jsem to říkal".

Učitel se dozví hodně o třídě, ale i o sobě. Na co si dát pozor?

  • Jsem přístupný i nečekaným řešením?

  • Přistupuji k žákům skutečně objektivně?

  • Nemám snahu špatné pokyny od svých "kamarádů" upravovat a vysvětlovat tak, aby měli pravdu, zatímco špatný pokyn od neoblíbeného žáka smetu jako hloupost?

  • Nepreferuji křiklouny a nepřehlížím ty mlčící?

Pokud máte jistotou, že neděláte tyto chyby a jste schopen se vyvarovat neobjektivního hodnocení, můžete velmi pěkně podpořit ty pomalé a slabé a naopak upozadit ty hlasité a machrující. Stačí vhodně zvolit úlohy a dát vhodnou oporu.

Důležité je nikdy nehodnotit "nejrychlejší" nebo "nejlépe pracující" skupinu. Nejde o soutěž, jde o pochopení principu věci. Žádná odpověď není špatná a nikdo neuvažuje hloupě. Může uvažovat úplně jinak, než my, ale jeho postup může být inovativní, lepší, rychlejší. Nebo naopak nějaký krok přeskočí jako zbytečný. I tím se hodně naučíme - žák o tom, jak pracovat efektivněji, učitel o tom, jak žák uvažuje a co je třeba cvičit.