Rekrutacja

15-24.10.2018

WARUNKI REKRUTACJI

  • powyżej 24 roku życia
  • stanowisko: kierownicze z niewielkim doświadczeniem zawodowym; osoby, które aspirują do takich stanowisk, młodzi przedsiębiorcy
  • osoby wywodzące się z organizacji, które mają ograniczony budżet; jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, ruchy społeczne, start-upy, które potrzebują sprawnych liderów
  • liczba osób: 16-18 osób, ilość miejsc ograniczona

Program obejmuje 5 modułów. Szczegółowy harmonogram dostępny TUTAJ.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

KROK PO KROKU?

1. Wyślij CV na adres: e.porowska@gfkm.pl

2. Wypełnij kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj). Kwestionariusz z pytaniami otwartymi badający gotowość do rozwoju oraz motywację przystąpienia do programu.

DO 24 PAŹDZIERNIKA 2018

3. Spośród przesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby, z którymi się skontaktujemy w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Rozmowy kwalifikacyjne. GFKM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z wybranymi kandydatami.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rozmów:

Przemysław Wajda - Dyrektor Programu MBA

Ewa Porowska - Koordynatorka Projektu

5. Ogłoszenie wyników. Wszyscy kandydaci z ETAPU 2 otrzymają wyniki rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.

UKOŃCZENIE AKADEMII MŁODEGO LIDERA

Uczestnicy z 100% frekwencją otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Młodego Lidera organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Wszyscy uczestnicy Akademii Młodego Lidera otrzymają książki biznesowe na zakończenie Akademii.