Rekrutacja

do 14 lutego 2018

REKRUTACJA

1-14 LUTY 2018

WARUNKI REKRUTACJI

  • powyżej 24 roku życia
  • stanowisko: kierownicze z niewielkim doświadczeniem zawodowym; osoby, które aspirują do takich stanowisk, młodzi przedsiębiorcy
  • osoby wywodzące się z organizacji, które mają ograniczony budżet; jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, ruchy społeczne, start-upy, które potrzebują sprawnych liderów
  • liczba osób: 16-18 osób, ilość miejsc ograniczona

Program obejmuje 5 modułów. Szczegółowy harmonogram dostępny TUTAJ.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

ETAP 1

Przesłanie CV i kwestionariusza osobowego

− CV. Przesłanie CV na adres: e.porowska@gfkm.pl

− KWESTIONARIUSZ (kliknij tutaj). Kwestionariusz z pytaniami otwartymi badający gotowość do rozwoju oraz motywację przystąpienia do programu.


Spośród przesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby, z którymi się skontaktujemy w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.


ETAP 2

Rozmowy kwalifikacyjne

GFKM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z wybranymi kandydatami.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rozmów:

Przemysław Wajda - Dyrektor Programu MBA

Ewa Porowska - Koordynatorka Projektu


ETAP 3

Ogłoszenie wyników. Wszyscy kandydaci z ETAPU 2 otrzymają wyniki rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.


UKOŃCZENIE AKADEMII MŁODEGO LIDERA


Uczestnicy z 100% frekwencją otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Młodego Lidera organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.


Wszyscy uczestnicy Akademii Młodego Lidera otrzymają książki biznesowe na zakończenie Akademii.CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ!

kliknij