Proiect de tineretParticipare prin cetăţenie activă pentru TineRI

Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru cetățenie activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitatile țintă, exprimata prin:

- dezvoltarea de instrumente - Portal eFormare pentru cetățenie activă,

- formarea de competente / implementarea de activități educative

- măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa

- in Centrul de Resurse pentru Activități de promovare a cetățeniei active / dezvoltării locale

în vederea stimulării implicării civice a tinerilor

Educație pentru o cetățenie activă – Formarea cetățenilor de mâine / Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea abilităților și atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să contribuie la bunul mers al societății. Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile priorități ale activităților europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul educației în promovarea echității și non-discriminării, precum și în răspândirea valorilor fundamentale, competențelor interculturale și a cetățeniei active.

Program eFormare cu 6 secțiuni web de eFormare din cadrul Portalului eFormare pentru cetățenie activă cu următoarele sesiuni capacitare online: 

- 1 - democrație „Sesiune eFormare Dezvoltare locala” eLearning Local Development

- 2 - cetățenie activă „Sesiune eFormare pentru cetățenie activă”  eLearning Active Citizens

- 3 - bună guvernare „Sesiune eFormare Planuri de afaceri”) eLearning Business

- 4 - transparență „Sesiune eFormare Strângere de fonduri” eLearning Fundraising

- 5 - „Sesiune eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning Personal Development

- 6 - „Sesiune eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret” eLearning StartUp

Ce facem la Asociația “Semănătorul Tismana”

 Punem la punct proiecte de Educație Civică

Implementăm programe practice de Educație Civică pentru tineri și adulți, ca să știm cum să ne exersem drepturile și să rezolvăm împreună problemele. Tot mai mulți dintre noi află ce-i de făcut în situații cheie și-i vor învăța și pe alții.

Gândim instrumente digitale pentru participare publică

Construim platforme online care ne aduc în dialog cu aleșii și ne permit să le monitorizăm activitatea.Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork  având următoarele componente web:

Promovare Social Media Active citizenship  

 Construim comunități de cetățeni activi

Vrem să aducem împreună oamenii care au expertiză în diferite domenii (de/pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS,Educational /e-learning si Cultural etc.) și care dispun de timpul și motivația necesare pentru a se implica în comunitate.

 Organizăm dezbateri/întâlniri pe subiecte de interes comun

Aducem împreună cetăţenii şi oamenii cu putere de decizie, ca să ne asigurăm că nevoile şi dorinţele cetăţenilor sunt cunoscute, iar deciziile publice, bine fundamentate.

 Oferim asistență comunitară

Ne folosim experiența acumulată în mai bine de 10 ani de implicare în proiecte civice (Fundația Județeana pentru Tineret Gorj si ONG-urile membre DEZVOLTA proiecte civice in 5 domenii: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS,Educational/e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial), pentru a sprijini grupuri de cetățeni care vor să rezolve problemele din comunitatea lor.

CetățeniA activă

Sunt numeroase locurile pe planetă unde democrația este sub asediu, iar lumea se confruntă în ultima perioadă cu o multitudine de crize interconectate de ordin politic, economic, social și, în ultima vreme, ecologice. Din ce în ce mai des, vedem cum soluții extreme precum discriminarea, intoleranța sau xenofobia devin tentații tot mai mari, iar iliberalismul câștigă teren în detrimentul libertăților oamenilor. Pe măsură pe tensiunile sociale escaladează și crizele se intensifică, fiecare dintre noi trebuie să facem o alegere cu privire la viitorul în care vrem să trăim noi și copiii noștri, între a sta cinic deoparte și un efort continuu pentru a proteja un mod democratic de viață. 

Gradul de încredere în autoritatea publică ajunge la un nivel foarte scăzut pentru că, uneori, chiar structurile decizionale sunt cele care nu respectă o serie de drepturi cetățenești, precum consultarea și implicarea cetățenilor și actorilor sociali în elaborarea de politici publice. În perioada următoare, Fundația Județeana pentru Tineret Gorj si ONG-urile membre își propun reconstruirea unui cerc al încrederii plecând de la primul pas: politici publice realizate nu doar pentru cetățeni, ci și cu sprijinul cetățenilor, prin respectarea principiilor de participare publică. 

Cetățenia activă este liantul care unește comunitățile și societățile. O democrație puternică se dezvoltă odată cu cetățenii săi și îi stimulează să se implice la toate nivelurile, plecând de la sat, cartier, localitate până la nivel național. Cetățenia activă poate avea forme foarte diverse, de la implicare în mici campanii de cartier, activități de voluntariat sau de consultare pe teme comunitare până la programe naționale de educație civică, apărarea drepturilor universale ale omului, conștientizarea în ceea ce privește statul de drept sau proiecte de includere socială, de exemplu. O comunitate este cu atât mai puternică și mai vie cu cât cetățenii ei sunt prezenți în mod mai activ și mai solidar în viața sa. Un stat responsabil lucrează alături de societatea civilă pentru cetățenii săi, asigurând un echilibru între agenda cetățeanului și activitatea guvernamentală. 

Bazat pe liberalismul etic, Fundația Județeana pentru Tineret Gorj si ONG-urile membre propun o guvernare participativă care respectă și susține societatea civilă, printr-o corectă delimitare a sectorului neguvernamental de cel guvernamental și oferind cadrul legal și administrativ prin care activitatea civică să fie stimulată. 

Cetățenii sunt cei care cunosc cel mai bine problemele la nivelul comunității lor și, de cele mai multe ori, au și motivația necesară pentru a le rezolva. O bună guvernanță îi susține, prin intermediul autorităților, pentru a găsi soluții la aceste probleme în diverse moduri, primul pas fiind simplificarea, debirocratizarea sau eliminarea unor reguli care nu sunt necesare, dar și oferirea de resurse pentru ca soluțiile să fie rezolvate direct, acolo unde este posibil. O astfel de abordare nu presupune o reducere a rolului statului în sprijinirea comunităților, acesta păstrând în continuare o funcție foarte importantă, în special pentru a asigura o viață de calitate tuturor categoriilor sociale, în special celor mai puțin avantajate. Dimpotrivă, presupune o mai bună valorificare a aspirațiilor și potențialului care există la nivelul cetățenilor, susținându-i pentru a participa activ în viața comunității lor. 

Sectorul guvernamental și cel neguvernamental pot conlucra pentru a ajuta comunitățile și cetățenii să-și dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile, pentru a avea încredere în sine și în cei din jur și pentru a putea contribui în mod relevant la progresul societății. Acestea sunt esențiale pentru a crea împreună o societate mai puternică, mai democratică și mai solidară, care permite indivizilor să participe activ și să își găsească o voce articulată, indiferent de categoria socială din care fac parte sau de nivelul de educație. În același timp, permite comunităților să intre natural într-un proces de maturizare și să-și asume din ce în ce mai bine responsabilitatea pentru acele aspecte care sunt importante pentru ele. Nu în ultimul rând, reduce inechitatea socială prin înzestrarea categoriilor sociale mai puțin avantajate cu competențe, precum și prin facilitarea accesului acestora la resurse care să le dea posibilitatea de a le fi recunoscută valoarea contribuției în comunitate.

Cetățenie activă

 Ce înseamnă pe bune, să fii cetățean- Ne-am dori cu toții să ajungem la nivelul de trai din Europa Occidentală și avem așteptări ridicate de la cei pe care îi votăm o dată la patru ani. Pare însă că nu suntem la fel de convinși că fiecare dintre noi poate face ceva ca să ajungem acolo. Primarii, parlamentarii, consilierii și toți cei care lucrează pentru buna funcționare a orașului ascultă vocea cetățenilor, când cetățenii își fac vocea auzită. Credem că atunci când întâmpinăm o problemă, trebuie să acționăm. Atunci devenim din locuitori, cetățeni. Atunci căpătăm o voce și puterea de-a ne face respectate nevoile. Cetățenia activă înseamnă să ai puterea, fără să fii politician. Cu optica potrivită, fiecare problemă de care ne lovim în Tg Jiu poate deveni o oportunitate de a transforma orașul, pentru mai binele tuturor.

Știi că ești un bun cetățean când:

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork

 

Promovare Social Media Active citizenship

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork - Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022

 CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web: