Het team

Kleuterschool

Juf Sofie

Klasleerkracht JK Wonderwoud

Juf Rosalie

Klasleerkracht JK

Wonderwoud

Juf Celine

Klasleerkracht JK Wonderwoud

Juf Amina

Kinderverzorgster JK Wonderwoud

Juf Kris

zorgjuf JK Wonderwoud

Meester Raphaël

Kleuterleider in opleiding via Baobab-project (JK)

Lagere school

Juf Raquel

Klasleerkracht 1LO

Juf Suze

Klasleerkracht 2LO

Juf Els

Klasleerkracht 3LO

Meester Tim

Klasleerkracht 4LO

Juf Sigrid

Klasleerkracht 5LO

Juf Tine

Klasleerkracht 6LO

Juf Nele

zorgleerkracht

Meester Jomme

Zorgleerkracht

Agna Scholliers

juf.agna@vierwinden.be

Zorgcoördinator


GSM: 0486 16 85 23 (tijdens de schooluren op maandag, woensdag en donderdag)

En ook nog …

Meester Manu

Leerkracht lichamelijke opvoeding

juf Anerem

Leerkracht Frans

Juf Monique

Ochtend- en middagtoezicht

Jo Cooman

meester.jo@vierwinden.be

Pedagogisch directeur


GSM: 0475 56 72 42(tijdens de schooluren en voor dringende zaken)

Bart Tuyteleers

meester.bart@vierwinden.be

Administratief directeur


GSM: 0473 44 51 49(tijdens de schooluren en voor dringende zaken)

Chantal Vermeire

Secretariaat

Juf Chantal is op school op dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag.

Externe partners

Juf Veronique

Verpleegster

Juf Veronique is op donderdag op school.

Margo Cockmartin

Onderwijscentrum Brussel (OCB)

Karolien Tuyls

CLB

Heleen Hollenberg

CLB

In actie …

Meester André

Gouden Ketje

Juf Sofie

Zorgjuf 2KK Molenbos

Juf Nele

Klasleerkracht 3KK Kabouterbos

Juf Kris

Klasleerkracht 2KK

Molenbos

Juf Rita

Zorgleerkracht 3KK Kabouterbos