Ouderraad

Maandelijks komt de ouderraad samen. In deze vergadering zetelen ouders die mee willen nadenken over het beleid van de school en er niet voor terug deinzen de handen uit de mouwen te steken.

De vergadering wordt voorgezeten door een voorzittersduo: Aziza El Miamouni en Dirk Bosmans. Deze werden gekozen uit de vergadering door de ganse oudergroep.

De vergadering heeft als voertaal het Nederlands. Indien nodig worden moeilijke passages of ingewikkelde materies op aanvraag vertaald in het Frans. Er is evenwel geen simultaanvertaling.

De verslagen van de vergaderingen van de ouderraad vind je hier.

Heb je een vraag voor de ouderraad of wil je iets met hen delen? Spreek hen gerust aan op school of stuur een mailtje naar ouderraad@vierwindenschool.be.