Onderwijscoronabarometer: Code Geel

DE ONDERWIJSCORONABAROMETER
Vanaf 31 januari volgen we in onderwijs de onderwijscoronabarometer. Die sluit nauw aan bij de federale barometer, maar onderscheidt vier niveaus in plaats van drie met groen naast geel, oranje en rood.
De coronabarometer geeft per niveau een basispakket van maatregelen rond onder meer ventilatie en verluchting, mondmaskers en afstand houden. Die gelden voor alle scholen in Vlaanderen en voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. We starten onmiddellijk in code rood, het strengste niveau.
Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de concrete situatie, kan het basispakket altijd aangevuld worden met extra maatregelen, op advies van experten. Ook kan de preventieadviseur bijkomende regels adviseren rekening houdend met de lokale situatie.
Activiteiten die je niet terugvindt in de barometer of die plaatsvinden buiten de schooluren of schoolperiodes, organiseer je volgens de regels die gelden in de samenleving. We denken dan bijvoorbeeld aan infoavonden, schoolfeesten enzovoort.
Alles over de onderwijsbarometer

Voor onze school betekent code geel concreet:

De ouders mogen de kinderen opnieuw tot op de speelplaats begeleiden. Voor de jongste kleuters is dat zelfs tot in de klas.


01/09/2021: Covid-maatregelen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Stappenplan handen wassen

hoe-de-handen-doeltreffend-wassen_0 kopie.pdf

Stappenplan handen ontsmetten

Handontsmetting.pdf

Nog geen lid van GIMME?

Meld je aan! Het is de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Ook specifiek voor de klas van jouw kind! welcome.gimme.eu

Hulp nodig? Klik hier.