Varia

schoolbrochure 23-24.pdf
informatiebrochure onderwijsreg. 2020 - 2021.pdf
Dieren van de Axenroos.docx
inname geneesmiddelen.doc
afwezigheidsbriefje 20 - 21.doc
luizen.docx

UDL (Universal Design forLearning)

Meester Geert en juf Marijke gingen vorig schooljaar op Erasmus rond UDL. UDL staat voor Universal Design for learning. Dit is een reeks principes die leraren een structuur bieden om instructies te ontwikkelen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van alle leerlingen.  UDL is bedoeld om de toegang tot leren te vergroten voor alle kinderen door fysieke, cognitieve, intellectuele en organisatorische belemmeringen voor leren, evenals andere obstakels, te verminderen.