Leefschool Groene Poortje

10 vragen aan
L
eefschool Groene Poortje

 1. Wat is een leefschool?
  We zijn een school, die zowat het midden houdt tussen een traditionele school en methodeonderwijs.
  Als katholieke dialoogschool werken
  we met de leerplannen van het katholiek onderwijs en gebruiken leerboeken, die hierbij aansluiten.
  We werken met proeven en rapporten. De manier waarop we werken is echter anders.

 2. Wat pakken jullie dan anders aan?
  We werken veel minder klassikaal.
  We werken zoveel mogelijk op maat van het kind en niet voor het "gemiddelde" kind.
  De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, inzet van talenten en samenwerking.
  Kinderen kunnen vaak veel meer dan we denken.
  In de vakpers spreken ze vaak over "aangeleerde hulpeloosheid" en dat willen we vermijden.
  Zie de leerkracht bij ons dus meer als een begeleider van het leerproces,
  de kinderen krijgen verantwoordelijkheid in hun leerproces.

 3. Jullie scoren heel goed op genormeerde testen. Hoe verklaar je dit?
  We bewaken heel sterk de kwaliteit van de school.
  Daarom nemen we zoveel mogelijk deel aan genormeerde testen,
  waarbij je de resultaten kunt vergelijken met andere scholen in Vlaanderen.
  Het is daarbij opvallend dat we telkens boven het Vlaamse gemiddelde scoren.
  Dat is op zich niet verwonderlijk, aangezien de kinderen hier een hoge zelfredzaamheid leren ontwikkelen.

 4. Waarom hebben jullie voor die vernieuwing gekozen?
  Heel wat studies tonen aan dat kinderen heel weinig leren van luisteren.
  Nochtans is dit de meest voorkomende methode van onderwijs.
  De leraar praat, de kinderen luisteren. Waar kinderen dan heel veel uit leren
  (uitleggen aan elkaar, leren via ervaringen, opzoeken,....) wordt vaak (te) weinig benut.
  Waarden als verantwoordelijkheid nemen, samenwerking, zelfstandigheid
  en benutten van elk talent zijn ook heel belangrijk in verdere studies en het dagelijks leven.

 5. We zien in jullie school ook opvallend veel "meesters". Toeval of bewuste keuze?
  Daar hebben we toch bewust voor gekozen. In een gemengde school is het niet meer dan logisch dat ook het lerarenkorps gemengd is. Vrouwelijke en mannelijke leerkrachten hebben vaak andere talenten en die kunnen we ten volle benutten.

 6. De meeste scholen kiezen voor een jaarklassensysteem. Jullie niet. Verklaar!
  In de voormiddag zijn er 9 leerkrachten aan het werk. We zouden dus inderdaad met jaarklassen kunnen werken.
  We geloven echter sterk in de meerwaarde van leefgroepen, waarbij de ouderen ook zorg dragen voor de jongere.
  We werken dus liever met co-teaching, waarbij 2 leerkrachten in de klas staan, die elkaar ondersteunen.

 7. We horen dat de school volzet is. Klopt dit?
  Voor het lager hebben we inderdaad nagenoeg geen plaats meer.
  Voor het kleuter is er momenteel nog geen inschrijvingsstop. Vroeg inschrijven is dus de boodschap.

 8. Er komen bij jullie vaak leraren uit andere scholen op bezoek. Hoe komt dit?
  Vele scholen zijn momenteel zoekend.
  Met het M-decreet, het nieuwe leerplan vanaf 2018 wordt de klassieke manier van lesgeven quasi onmogelijk.
  Hier kunnen ze een praktijkvoorbeeld zien hoe dit wel kan.
  We zijn dan ook blij om andere scholen te helpen in hun zoektocht.

 9. Trekken jullie veel zorgkinderen aan?
  We hebben in onze school een gemiddeld aantal zorgkinderen.
  Deze kinderen krijgen een aangepast pakket leerstof en proeven.
  Op die manier krijgen ze de basisleerstof beter onder de knie en verliezen ze hun zelfvertrouwen niet.
  Tegelijk trekken we ook hoogbegaafden aan. Zij krijgen een zwaarder pakket leerstof te verwerken.
  Verreweg de meeste ouders kiezen wel bewust voor het project van de school,
  2/3 van onze kinderen woont dan ook niet in Kaster.

 10. Tot slot : en de stap naar het middelbaar? Verloopt die vlot?
  Die overstap loopt verrassend vlot, ook al is de manier van lesgeven in het middelbaar veel klassieker.
  Doordat zelfstandigheid en plannen reeds vanaf de kleuterklas geoefend wordt,
  vinden ze heel snel hun weg in de nieuwe structuur en dat vertaalt zich in goede resultaten.


Meer weten? Breng een (vrijblijvend) bezoek aan onze school!!


Activiteiten

&

ander nieuws

 • 2/12 : Sint op school

 • 2/12 : Oudste lager naar VTI Waregem

 • 7/12 : EHBO-cursus voor oudste lager

 • 7/12 : Ballen en meer (jongste lager)

 • 9/12 : Zwemmen lager

 • 15/12 : CLB 6de leerjaar

 • 20/12 t.e.m. 23/12 : Stadsklassen

 • 24/12 : Start Kerstvakantie


Blogs

Onze school in beeld