2022/23

Czwartek | Tuesday, 10:15 - 11:45, sala | room 5070

Prosimy o przesyłanie prezentacji z tygodniowym wyprzedzeniem | Please send your presentations one weak ahead

Semestr zimowy | Winter semester:

 Semestr letni | Summer semester: