2013/14

Czwartek | Tuesday 10:15 - 11:45, sala | room 5070

Semestr zimowy:

Semestr letni:

Odnośniki internetowe

Plan działania (optymalny)

    • Do końca października 2013: referaty doktorantów i niektórych magistrantów, wybór referatów z literatury przez pozostałych.

    • Do końca grudnia 2013: ustalenie tematu pracy magisterskiej.

    • Do konca czerwca 2014: zakończenie badań w ramach pracy magisterskiej, ew. przygotowanie publikacji.

    • Do końca lutego 2015: spisywanie pracy magisterskiej.

    • Do końca czerwca 2015: obrona pracy magisterskiej.

Prace magisterskie:

Filip Daca [pl] - Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości. | [en] - Repository source code visualization methods supporting quality analysis.

Dominik Jastrzębski [pl] - Mapa zużycia energii przez aplikacje Android | dokument Google

Adam Wierzbicki [en] - Wykorzystanie uczenia maszynowego w ocenie i wizualizacji jakości kodu na podstawie historii jego zmian | ...

Tomasz Biczel [pl] - Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji | …

Prezentacja magisterska: https://docs.google.com/presentation/d/1TNvUWfDixvahwamXwklrUyEJKXwxMYNsCuCtlnKwkhM/edit?usp=sharing

Bartłomej Wójcicki [en] - Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source | ...

Andrzej Skrodzki [en] - Mierzenie oprogramowania | ...

Bartosz Frąckowiak [en] - Asercje architektoniczne | ...

1) Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”

Paweł Nowosad [pl] - Grafowa reprezentacja i analiza “bad smellsów” w kodzie

2)Literatura:

Prezentacje magisterskie: