2014/15

Czwartek | Tuesday 10:15 - 11:45, sala | room 5070

Semestr zimowy:

Semestr letni:

  • 26.02.2015 Bartosz Frąckowiak, Grzegorz Timoszuk

  • 05.03.2015 [zajęcia odwołane]

  • 12.03.2015 Adam Wierzbicki [Prezentacja] | [Repozytorium]

  • 19.03.2015 Aleksander Trendak, Michał Duczyński Structured merge

  • 26.03.2015 Dominik Jastrzębski

  • 09.04.2015 Filip Daca

  • 16.04.2015 Aleksandra Pędzich

  • 23.04.2015 Paweł Nowosad

  • 30.04.2015 Bartłomiej Wójcicki

  • 07.05.2015 Jakub Szponder

  • 14.05.2015 Wojciech Donderowicz

  • 21.05.2015 Wypełnianie wniosków o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (obowiązkowo I rok studiów)

Odnośniki internetowe

Plan działania dla obecnego I roku (optymalny)

  • Do końca października 2014: referaty doktorantów i niektórych magistrantów, wybór referatów z literatury przez pozostałych.

  • Do końca grudnia 2014: ustalenie tematu pracy magisterskiej.

  • Do konca czerwca 2015: zakończenie badań w ramach pracy magisterskiej, ew. przygotowanie publikacji.

  • Do końca lutego 2016: spisywanie pracy magisterskiej.

  • Do końca czerwca 2016: obrona pracy magisterskiej.

Plan działania dla obecnego II roku (optymalny)

  • Do końca lutego 2015: spisywanie pracy magisterskiej lub tworzenie oprogramowania.

  • Do końca czerwca 2015: obrona pracy magisterskiej.

Prace magisterskie:

Filip Daca

[pl] - Metody wizualizacji kodu źródłowego w repozytorium wspomagające analizę jakości. | [en] - Repository source code visualization methods supporting quality analysis.

Repozytorium Git

Dominik Jastrzębski

[pl] - Mapa zużycia energii przez aplikacje Android | dokument Google

Adam Wierzbicki

[en] - Using Software History for Defect Prediction (Wykorzystanie historii kodu do predykcji błędów) | [Kod programu] | [Praca]

Tomasz Biczel

[pl] - Analiza pracy programistów na podstawie zmian w systemie kontroli wersji | …

Prezentacja magisterska: https://docs.google.com/presentation/d/1TNvUWfDixvahwamXwklrUyEJKXwxMYNsCuCtlnKwkhM/edit?usp=sharing

Bartłomej Wójcicki

[en] - Wielokryterialna ocena progu wejścia i łatwości utrzymania kodu w projektach open-source | ...

Andrzej Skrodzki

[en] - Mierzenie oprogramowania | ...

Bartosz Frąckowiak

[en] - Asercje architektoniczne | ...

1) Wizualizacja wskaźnika niestabilności oraz klas typu “helper”

Paweł Nowosad

[pl] - Grafowa reprezentacja i analiza “bad smellsów” w kodzie

Jakub Szponder

[pl] - Analiza i wizualizacja nieprzetestowanych zmian w kodzie programu

2)Literatura:

Prezentacje magisterskie: