DiKo

- Digital kompetens: Maria Parkskolan

Välkomna!

Vi som jobbar i IKT- teamet vill hälsa er alla varmt välkomna till Maria Parkskolans egna forum för implementering och utveckling av digitala verktyg i undervisningen. Tanken med denna hemsida är att utveckla den digitala kompetensen i skolan genom att ge er metoder/verktyg att använda. Men sidan finns framförallt för att starta eller fortsätta en diskussion kring varför man använder digitala verktyg i verksamheten.

IKT står för Information, Kommunikation och Teknik. En stor del av effektivt användande av IKT ligger i planering, förberedelser och uppföljning av lektioner. Särskilt viktigt är det pedagogiska upplägget som skall koppla samman undervisningsstil, valet av resurser och aktiviteter med lärandemålen.

Till vänster finns olika rubriker såsom metodbank, strategier eller aktuell forskning. Alla dessa rubriker har ett innehåll som kan hjälpa/utveckla er digitala kompetens och tanken är att sidan ska vara ett levande dokument som ständigt förändras efter behov. Har ni något ni vill lägga till eller ändra kan ni alltid kontakta oss i IKT- teamet (se mailadresser vid kontakt).

Varje månad kommer vi publicera ett månadsbrev på hemsidan där vi ger lite tips eller tankar att ha med sig.

/IKT- teamet

Nyheter:

  • Skolverket har nu äntligen beslutat om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Du hittar strategin här.
  • Delta i vårens Workshops! Du hittar vårt smörgåsbord här. (OBS: vi har för närvarande paus i vårt workshoppande)
  • Nytt månadsbrev för februari - se sedan!

I fokus:

En liten film om pappersanvändning!

En liten film om ITK-teamets viktiga arbete!

En presentation av IKT-teamets vision av arbetet med digitaliseringsprocessen