UniverCity 

Strategic Partnerships of Higher Education for Community

În perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2023, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu implementează proiectul UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, finanțat prin fondurile Erasmus + / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar (UniverCity Project 2020-1-BG01-KA203-079271).

UniverCity își propune să găsească soluții pentru a sprijini dezvoltarea comunităților locale din județul Sibiu în rezolvarea unor probleme la scară mică. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea la nivel local a două competiții prin care vor fi selectate șase Proiecte Comunitare de Cercetare (trei proiecte / rundă de competiție). Proiectele selectate se vor derula pe o perioadă de șase luni și vor beneficia de o finanțare de 1.330 EUR (6.400 RON) / proiect, în conformitate cu Regulamentul competițiilor. Domeniile de interes sunt: educație, calitatea vieții și antreprenoriat. 


UniverCity promovează inovarea și schimbul de experiență și know-how, prin cooperarea diverselor organizații, atât la nivel de politici cât și la nivel de practici educaționale și de cercetare aplicativă. Recomandările și seturile de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului vor fi diseminate în mediul academic și alte grupuri de interese, la nivel local, regional, național și european.


Dezvoltarea unui Program Comunitar de Cercetare:Developing a Community Reserach Awards Program - ENGLISH