Kontakt

Trondheim kommune, ved enhet for Idrett og Friluftsliv, har prosjektansvaret og representerer rådmennene i begge kommuner som byggherre for Vassfjelløypa fra Tiller til Vassfjellet.

Kontaktinformasjon med ansvarsområde finner du under


Prosjektleder og hovedkontakt for prosjektet, Helge Johansen:

Epost: helge.johansen@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 63 41 08


Friluftslivforvalter, Helge Grenne

Epost: helge.grenne@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 55 39 53


Enhetsleder for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00