Kontakt

Trondheim kommune, ved enhet for Idrett og Friluftsliv, har prosjektansvaret og vil stå som byggherre for Vassfjelløypa fra Tiller til Vassfjellet.

Kontaktinformasjon:

Rådgiver Eigil Kosi Jaren

Epost: eigil.kosi.jaren@trondheim.kommune.no

Telefon: 93 44 50 64


Rådgiver Helge Grenne

Epost: helge.grenne@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 55 39 53


Enhetsleder Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00