Bakgrunn

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles satsningsprosjektene fram mot endelig sammenslåing den 1. januar 2020 er byggingen av en sammenhengende skiløype- og tursti mellom Tiller i Trondheim og Vassfjellet i Klæbu.

  • Det etableres skitrase som vil binde Tiller og sørøstre deler av Trondheim sammen med områdene i Vassfjellet.
  • Det vil også måtte bygges et planfritt krysningspunkt i Skjøla
  • Prosjektet vurderes å ha potensiale for å utvikles til en unik turtrase for ski og vil også kunne utgjøre et godt alternativ for barmarksturer
  • En gjennomgående sti med enhetlig standard og nærhet til marka i Vassfjellet vil legge til rette for friluftsinteresser og understøtte folkehelsestrategier, samt etablere tilgang til nye turmuligheter både for Trondheim og Klæbu sine innbyggere.