Vassfjelløypa

Nettstedet for planlegging og bygging av helårsløype mellom Tiller og Vassfjellet

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles satsningsprosjektene fram mot endelig sammenslåing den 1.1.2020 er byggingen av ny skiløype og tursti fra Tiller i Trondheim til Vassfjellet i Klæbu (og Melhus).

På dette nettstedet kan du få innsyn i arbeidet med traseutredning, planlegging og bygging av Vassfjelløypa.

Hensikten med nettstedet er at du som innbygger, berørt eller som interessert kan følge prosjektet og gi oss innspill underveis. Det er rådmannen i Trondheim kommune som på vegne av begge kommunene har fått ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Foto: https://nidarosfoto.smugmug.com/