Ranheimsrunden

Ranheimsrunden er 6,9 km og går gjennom nedre Charlottenlund og Ranheim. Løypa går langs sjøkanten og gjennom varierende og spennende bebyggelse. Ranheim er en bydel øst i Trondheim. Ranheim tilhørte Strinda kommune før sammenslåingen med Trondheim kommune i 1964. Navnet betyr «heimen ved ranene». Ranene er de tre bergutspringene i Trondheimsfjorden i området ved Hansbakkfjæra. Bydelen har historisk en sterk arbeiderbevegelse grunnet papirfabrikken som la grunnlaget for bebyggelse på stedet. Elva «Vikelva» (også kalt «Lutelva» eller «Reppen») renner gjennom bydelen, og tilgangen på rennende vann var en medvirkende årsak til at Ranheim Papirfabrikk AS ble anlagt her i 1884. Det startet som en cellulosefabrikk, men nå lager fabrikken papir- og massivpapp.

Ranheimsrunden har fem Nærturtavler med informasjon om historien knyttet til bydelen. Du finner kart for Ranheimsrunden og Nærturtavlenes plassering i kartet under.

Om du bruker telefonen din på tur, kan du åpne kartet og finne Ranheimsrunden i forhold til hvor du selv står. Se her!

Kaia i Ranheimfjæra

Ranheim idrettsplass 1956