Kontakt


Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med nærturprosjektet


Om du har innspill til endringer eller nye nærturrunder, eller du ønsker å gi beskjed om mangler eller feil på eksisterende nærturer, så kan du ta kontakt med Trondhjem turistforening:

Per Gunnar Østeraas - Ruteansvarlig Trondhjems turistforening

Telefon: 92 40 06 31 

Epost: Per.gunnar.osteraas@dnt.no


Om du har spørsmål om skilt- og tavleutforming, plassering, de digitale kartene eller annen fysisk tilrettelegging i forbindelse med nærturene så kan du ta kontakt med Trondheim kommune:

Marius Austeen - Prosjektleder / prosjektansvarlig

Telefon: 99 24 56 23

Epost: marius.austeen@trondheim.kommune.no