Forsvarsrunden

Forsvarsrunden går gjennom Småbergan, Rosenborg, Skyåsparken og Kuhaugen og er 5,4 kilometer lang. Runden går i et område av stor militærhistorisk interesse.

Underveis vil du passere Kristiansten festning som har en historie helt tilbake fra slutten av 1600-tallet og hadde en strategisk plassering i forsvaret av Trondheim. Kasernen, en staselig bygning i Festningsgata, ble bygd i 1901 og har frem til 2002 huset forskjellige militære utdanningsinstitusjoner. Persaunet leir ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig for å være forlegningsleir og hovedkvarter for 13. ubåtflotilje. I dag er flere bygninger fredet, mens deler av leiren er utbygd til boliger. På Kuhaugen ble det under 2. verdenskrig også etablert forskjellige militære installasjoner av tyskerne. I dag er Luftforsvarets krigsskole etablert i leiren. Fra utsikten på Skyåsen er det en fantastisk utsikt mot Trondheim og Trondheimsfjorden. Sivilforsvarets fredede utkikkspost i Skyåsparken er et eksempel på tiltak iverksatt under den kalde krigen fra begynnelsen av 50-tallet.

Forsvarsrunden har seks unike informasjonstavler som informerer om områdets forsvarshistorie.

Om du bruker telefonen din på tur, kan du åpne kartet og finne Forsvarsrunden i forhold til hvor du selv står. Se her!

Persaunet leir

Kasernen og Kristiansten festning. Bilde tatt fra der Rosenborg skole ligger i dag.