Nærturer

Nærturrundene skal være geografisk jevnt fordelt i Trondheim og ligger nært der folk bor. Det skal være enkelt og greit å komme seg ut på nærtur! Rundene varierer fra i 3,3 kilometer til i overkant av 7 kilometers lengde.

Om du bruker telefonen din på tur, kan du åpne kartet og finne nærmeste nærtur i forhold til hvor du selv står. Se her!

Ha en fin nærtur!