Nærturprosjektet

I Trondheim har Trondhjems Turistforening og Trondheim kommune gått sammen om å merke og skilte nærturer der folk bor. Alle nærturene som er ferdige finner du på dette nettstedet med interaktivt kart som viser hvor du står i forhold til nærturen, hvordan skiltene ser ut og hvor det står informasjonstavler.

På nettstedet finner du også informasjon om nærturer som er under utvikling, informasjon om universelt utforma runder som er spesielt fine for mennesker med nedsatt funksjonsevne og generell informasjon om bakgrunn for prosjektet.

God nærtur!