Voornaam

PATRICK

Afgeleid van Patricius

Geslacht: mannelijk

Verklaring:


De naam Patrick is afgeleid van het Latijnse patricius wat adellijk betekent. In de Middeleeuwen werden de voorouders van die adellijke families vaak met de term patriciër omschreven. Het is natuurlijk ook een heiligennaam. Saint Patrick is de schutspatroon van Ierland. Hij werd rond 367 geboren, maar zijn geboorteplaats is niet zeker. Hij slaagde erin Ierland tot het christendom te bekeren. Hij zou 365 kerken gesticht hebben en rond 445 stichtte hij het bisdom Armagh. Saint Patrick wordt gevierd op 17 maart. Er bestaan veel legenden over Sint Patrick en hij werd daarom de Ierse nationale held. Uit eerbied gebruikten de Ieren aanvankelijk de naam Patrick niet als voornaam voor hun kinderen. In Engeland was dit wel het geval. Ierse predikers brachten de verering van Saint Patrick naar het vasteland. De naam dook eerst op in Duitsland, later in België en Nederland. De vrouwelijke afgeleide naam is Patricia.

De voornaam Patrick staat op de derde plaats in de top 10 van meest voorkomende voornamen in België met 51.291 trotse bezitters van deze voornaam. (gegevens van 16 juli 2020)