CV

CV zonder te solliciteren

Ik ben geboren en getogen in Roeselare op twee januari tweeënzestig, 't was op een dinsdag en volgens mijn moeder bijna in de auto, want ik was een rappe, altijd gebleven.  Ik liep kleuterschool bij de nonnetjes van het Theresiaschooltje, maar na de zomerklas stapte ik onmiddellijk over naar de tweede kleuterklas, zodat ik heel mijn leven een jaar voor was.  Tijdens mijn publiciteitsjaren vond ik dat lastig, mijn vrienden mochten uitgaan aan zestien, ik nog niet.  

Mijn lagere en middelbare school zat ik op de schoolbanken van de Broederschool.  Heden ten dage zou men mij bestempelen als een leerling met ADHD, toen was ik iemand die onmogelijk kon stilzitten en dat is tot op vandaag zo, hoewel dat stilzitten nu figuurlijker is dan vroeger.

Op mijn zeventien mocht ik in de voetsporen van mijn broer naar Brussel trekken, naar Sint-Thomas om er een opleiding te volgen tot onderwijzer.  Het werden de twee mooiste jaren van mijn leven.  Onlangs hoorde ik op de radio Walter Baele dezelfde opmerking maken, hij studeerde er blijkbaar ook.

Als negentienjarige kon ik na mijn studies negen maanden als interim van mijn broer - die zijn legerdienst deed - in het tweede leerjaar staan in de Broederschool.  Een jaar later ging ik in het leger liggen in Zedelgem.

Ik ben sedert twee juli drieëntachtig - nog steeds gelukkig - getrouwd met Sabrina en we kregen drie dochters: Joke, Aagje en Bieke die in mijn voetsporen traden, ze staan ook alle drie in het onderwijs.  Na wat omzwervingen in verschillende scholen, eerst in Blankenberge, daarna in Roeselare, kon ik in vijfentachtig mij verankeren in de Ark in Oekene, een deelgemeente van Roeselare.  Ik was er klastitularis van het tweede leerjaar tot tweeduizend.  Toen maakte ik van mijn hobby, mijn beroep: werken met computers.  Ik werd ICT-coördinator voor de scholengroep Arkorum, een job die ik met veel enthousiasme deed.  Eén dag in de week stond ik nog in mijn ankerschool de Ark, een bewuste keuze.  Sedert 1 februari 2023 ben ik actief op rust.

Ik heb veel hobby's en bezigheden (figuurlijk niet stil kunnen zitten, weet je nog?)  Ik speel regelmatig badminton bij Zoef in Moorslede.  Ik zing de basstem bij VoxPlus in Roeselare.  Ik ben al jaren lid van Knipoogje, een fotoclub.  Fotografie en video zijn trouwens twee passies waar ik op mijn eentje veel tijd in steek.  Ik hou van fietsen, liggend op mijn zelfgebouwde ligfiets en zittend op een elektrische fiets.  Liggend gebeurt altijd alleen, zittend het liefst met Sabrina.  Sedert de coronacrisis heb ik het wandelen herontdekt, alleen en met Sabrina.  Met onze camper trekken wij er regelmatig op uit, in het schooljaar vaak voor slechts vierentwintig uur, tijdens de schoolvakanties langer.  Lezen en film liggen me ook, liefst in de zetel.  Maar mijn meeste vrije tijd breng ik zittend door voor twee computerschermen.

Ik heb niet zoveel vrienden, maar die vrienden zijn voor het leven, ik stel vast dat we elkaar reeds meer dan dertig jaar kennen en soms nog langer.